Train-de-trainer ‘Groepsgedoe’

Train-de-trainer ‘Groepsgedoe’

Deze workshop richt zich naast het delen van kennis en inzichten op hoe de deelnemers binnen hun eigen team aan de slag kunnen gaan met werkvormen om de sociale veiligheid in de groep te bevorderen. Centraal in de werkwijze van Kieresoe staat het aangaan van de dialoog, het zoeken van verbinding en met aandacht voor normen en waarden gebruik maken van ieders expertise.

Voor pesten is geen recept dat kan ook niet want de ‘ingrediënten’ zijn steeds anders. Iedere situatie is anders en vraagt iets anders van jouw als docent. Er is geen eenduidige, eensluidende oplossing.

groepsgedoe
werkvormen om sociale veiligheid in de groep te bevorderen

Iedere professional zal op eigen wijze, op basis van eigen ervaringen en inzichten handelen. Iedereen binnen een school bouwt op eigen wijze een relatie op met leerlingen en zal vanuit deze relatie werken aan een veilig klimaat. Niet iedere werkvorm past bij iedere docent. De werkvormen in ‘GroepsGedoe’ zijn divers zodat aangesloten kan worden bij verschillende leerstijlen en begeleidingsstijlen.

Theorie

De workshop start met het kort opfrissen van (voor)kennis wanneer het gaat om sociale veiligheid, groepsdynamische processen en pesten.

Actuele theorie over groepsdynamica en pesten, preventie en sociale veiligheid wordt verbonden aan de praktijk van alledag. Er wordt kort ingegaan op de eisen die vanuit de overheid en Inspectie  van Onderwijs gesteld worden.

Praktijk

Er is ruimte voor de eigen praktijk van de deelnemers waarbij ingegaan wordt op de schoolregels, het pestprotocol en de ervaringen hiermee. Waar lopen deelnemers tegenaan en wat zijn ‘good practices’.

Werkvormen

De verschillende werkvormen en hun mogelijkheden worden uitgelicht en toegelicht en aangepast aan de praktijk van de deelnemers.

In deze workshop worden de werkvormen niet in zijn geheel uitgewerkt maar ligt het accent op hoe het materiaal aan een groep kan worden aangeboden.

Wat levert het op?

  • Kennis en inzichten met daarbij de tools om deze te delen in het eigen schoolteam.
  • Er worden direct bruikbare plannen of stappen voor de eigen praktijk ontwikkeld.
  • Deelnemers maken een op maat gesneden eerste les voor hun eigen groep
  • Mapje met achtergrondinformatie zoals onder meer een artikel over groepsdynamica en sociale veiligheid in de groep en een stappenplan ‘wat te doen bij sexting’.
  • Een ‘Groepsgedoe-pakket’.

Maatwerk

Kieresoe levert graag maatwerk en gaat met opdrachtgevers in overleg om gezamenlijk te kijken naar de best passende invulling van de workshop.

Kosten

Bij een in-company workshop is het tarief 475 euro inclusief een pestpreventiepakket ‘GroepsGedoe’, exclusief reiskosten (€ 0,38/km) en BTW.  Maximale groepsgrootte 15 personen.

Een paar keer per jaar wordt een training georganiseerd met open inschrijving. Bij open inschrijving workshops is het tarief 95 euro per deelnemer inclusief een pestpreventiepakket ‘GroepsGedoe’, exclusief BTW. Groepsgrootte: ongeveer 15 deelnemers.

Voor een download pdf klik HIER