Train-de-trainer ‘Pestpreventie en visievorming’

‘Pestpreventie en visievorming’

Deze  workshop richt zich, naast het delen van kennis en inzichten, op hoe deelnemers zelf binnen hun eigen team aan de slag kunnen gaan om tot een gezamenlijk gedragen visie te komen en dit vertalen in praktijk en beleid. Centraal in de werkwijze van Kieresoe staat het aangaan van de dialoog, het zoeken van verbinding en met aandacht voor normen en waarden gebruik maken van ieders expertise.

De effectiviteit van pestprotocollen, anti-pestprogramma’ en pestpreventieprogramma’s staat of valt met de toepassing ervan door de professionals in de dagelijkse praktijk.

Iedere professional zal op eigen wijze, op basis van eigen ervaringen en inzichten handelen. Iedereen binnen een school bouwt op eigen wijze een relatie op met leerlingen en zal vanuit deze relatie werken aan een veilig klimaat. Een gezamenlijk gedragen visie is een mooi startpunt om tot anti-pestbeleid te komen dat ook werkt.

Theorie

De workshop start met het kort opfrissen van (voor)kennis wanneer het gaat om sociale veiligheid, groepsdynamische processen en pesten.

Actuele theorie over groepsdynamica en pesten, preventie en sociale veiligheid wordt verbonden aan de praktijk van alledag. Er wordt kort ingegaan op de eisen die vanuit de overheid en Inspectie  van Onderwijs gesteld worden.

Praktijk

Er is ruimte voor de eigen praktijk van de deelnemers waarbij ingegaan wordt op de schoolregels, het pestprotocol en de ervaringen hiermee. Waar lopen deelnemers tegenaan en wat zijn ‘good practices’.

Visievorming

Met behulp van verschillende activerende werkvormen worden deelnemers aan het denken gezet en uitgedaagd eigen en andermans (voor)oordelen te ontdekken en te onderzoeken.

In deze workshop worden de werkvormen niet in zijn geheel uitgewerkt maar ligt het accent op hoe het materiaal aan een groep kan worden aangeboden.

Wat levert het op?

  • Kennis en inzichten met daarbij de tools om deze te delen in het eigen schoolteam.
  • Er worden direct bruikbare plannen of stappen voor de eigen praktijk ontwikkeld.
  • Mapje met achtergrondinformatie zoals onder meer een artikel over groepsdynamica en sociale veiligheid en een stappenplan ‘wat te doen bij sexting’.
  • Een ‘Pestpreventie pakket’.

Maatwerk

Kieresoe levert graag maatwerk en gaat met opdrachtgevers in overleg om gezamenlijk te kijken naar de best passende invulling van de workshop.

Kosten

Bij een in-company workshop is het tarief 475 euro inclusief een werkvormenpakket, exclusief reiskosten (€ 0,38/km) en btw.

Een paar keer per jaar wordt een training georganiseerd met open inschrijving. Bij open inschrijving workshops is het tarief 95 euro per deelnemer inclusief een werkvormenpakket, exclusief btw. Groepsgrootte: rond de 15 deelnemers.

Voor een download pdf klik HIER