Bestellen

Bestellen

afbeelding doosje pestpreventiepakket volwassenen

pestpreventiepakket volwassenen

spelpakket voor jongeren rondom pesten en de preventie ervan
spelpakket voor jongeren

In een kleine oplage zijn twee werkvormenpakketten uitgebracht. Beide pakketten zijn gericht op sociale veiligheid, pesten en pestpreventie en bestaan uit drie verschillende werkvormen/spellen: Een kwartetspel, een werkvorm met dilemma-kaarten en een werkvorm met kaartjes met stellingen.

De werkvormen kennen ieder verschillende werkwijzen. Er kan worden aangesloten op de persoonlijke voorkeur van de gebruiker.  Ieder pakket zit in een stevig doosje met een duidelijke handleiding. Met het spellen-pakket kunnen meerdere bijeenkomsten/dagdelen gevuld worden. Er zijn ook werkwijzen die binnen een lesuur of een half lesuur uitgevoerd kunnen worden. De spellen zijn getest in de onderwijspraktijk en hebben een gedegen theoretische onderbouwing.

Het pestpreventiepakket voor volwassenen

Het ‘Pestpreventiepakket‘ is bedoeld om mensen die met jongeren omgaan aan het denken te zetten over pestproblematiek. Het is in eerste instantie gemaakt voor het onderwijs. Men leert eigen en andermans (voor)oordelen herkennen en erkennen. Door het gebruik van de materialen gaat men met elkaar in gesprek om zo met en van elkaar te leren. Ook buiten het onderwijs kan het spellen-pakket gebruikt worden. Dit pakket  is eerder verschenen en op veler verzoek opnieuw uitgebracht in een aangepaste vorm.

Het pestpreventiepakket  voor jongeren: Groepsgedoe

‘GroepsGedoe’ zet jongeren (vanaf ongeveer 10 jaar) op een laagdrempelige manier aan om na te denken over dat wat in een groep allemaal zou kunnen gebeuren. Daardoor krijgen de jongeren meer zicht op  de impact van pesten op de groep en op de leden van de groep. Door de werkvormen worden jongeren bewust gemaakt van wat ze samen kunnen doen om voor een veilig sociaal klimaat in de groep te zorgen.

Kosten:

De prijs voor zowel het spellen-pakket voor volwassenen als het pakket voor jongeren is 29,50 euro per stuk. Dit is inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Voor meer informatie lees de algemene voorwaarden  en raadpleeg: meest gestelde vragen.

Factuurgegevens