Bestellen

Positieve Groepsvorming

Aan het werk om de sociale veiligheid binnen de organisatie positief te beïnvloeden? Dat kan door aan de slag te gaan met het team en/of om jongeren aan het denken te zetten. In een kleine oplage zijn twee werkvormenpakketten uitgebracht. Beide pakketten zijn gericht op sociale veiligheid, pesten en pestpreventie en ieder pakket bestaat uit drie verschillende werkvormen/spellen: Een kwartetspel, een werkvorm met dilemma-kaarten en een werkvorm met kaartjes met stellingen.

De werkvormen kennen ieder verschillende werkwijzen. Er kan worden aangesloten op de persoonlijke voorkeur van de gebruiker. Het pakket zit in een stevig doosje met een duidelijke handleiding. Met het spellen-pakket kunnen meerdere bijeenkomsten/dagdelen gevuld worden. Er zijn ook werkwijzen die binnen een lesuur of een half lesuur uitgevoerd kunnen worden. De spellen zijn getest in de onderwijspraktijk en hebben een gedegen theoretische onderbouwing.

Het pestpreventiepakket  voor jongeren: Groepsgedoe

‘GroepsGedoe’ zet jongeren (vanaf ongeveer 10 jaar) op een laagdrempelige manier aan om na te denken over dat wat in een groep allemaal zou kunnen gebeuren. Daardoor krijgen de jongeren meer zicht op  de impact van pesten op de groep en op de leden van de groep. Door de werkvormen worden jongeren bewust gemaakt van wat ze samen en zelf  kunnen doen om voor een veilig sociaal klimaat in de groep te zorgen. Helaas is dit spel uitverkocht.

spelpakket voor jongeren rondom pesten en de preventie ervan
spelpakket voor jongeren  

Het pestpreventiepakket  voor volwassenen:

Het ‘Pestpreventiepakket‘ is bedoeld om mensen die met jongeren omgaan aan het denken te zetten over pestproblematiek. Het is in eerste instantie gemaakt voor het onderwijs. Men leert eigen en andermans (voor)oordelen herkennen en erkennen. Door het gebruik van de materialen gaat men met elkaar in gesprek om zo met en van elkaar te leren. Ook buiten het onderwijs kan het spellen-pakket gebruikt worden.

pestpreventiepakket volwassenen

De prijs voor zowel het spellen-pakket voor volwassenen als het pakket voor jongeren is 29,50 euro per stuk. Dit is inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Voor meer informatie lees de algemene voorwaarden  en raadpleeg: meest gestelde vragen.

Factuurgegevens Pestpreventiepakketten    [recaptcha]

    CORONAGEDOE

    Hoe leerlingen zich voelen in de groep, hoe de groep zelf (opnieuw) gaat functioneren is belangrijk voor het welbevinden van iedereen. Er moet niet alleen aandacht zijn voor schoolse vakken. Juist sociaal-emotionele competenties en sociale vaardigheden zijn in deze periode belangrijk.

    CoronaGedoe is helaas uitverkocht. Wel is het mogelijk om via onze website te werken met de werk- en spelvormen. Regelmatig verschijnen op de website nieuwe manieren om met het spel te werken. Ook online kan middels een actieve en activerende didactiek met het spel worden gewerkt. Meer info KLIK HIER