Drama geen kunst aan

Drama: geen kunst aan

Werken aan sociale vaardigheid is de doelstelling: drama is niet een van de kunstvakken.

sociale vaardigheid i.p.v. kunst
“Zekere onzekerheid” Pieter Reijnen Acryl op canvas (2013)

Lucy Reijnen van der Waerden
Onderzoek  Master SEN 2012-2013
juni 2013

Samenvatting

Het vak Drama als middel staat sinds schooljaar 2009-2010 op de lessentabel van de school waar ik werk: een reguliere VMBO G/T school met een hoge prioriteit voor zorg en begeleiding. Het vak is ingevoerd vanuit de vooronderstelling dat het goed zou zijn voor de sociale vaardigheid van leerlingen. Het vak Drama als middel heb ik ontwikkeld en door de jaren heen bijgesteld op basis van evaluatie, reflectie, feedback van collega’s en leerlingen, voortschrijdend inzicht en actuele ontwikkelingen.

Mijn onderzoek focust op de vraag of de vooronderstelling klopt. De onderzoeksvraag luidt dan ook:

“Wat is het effect van het vak Drama als middel op de sociale vaardigheid van brugklasleerlingen van een school voor VMBO G/T?”

 

In het onderzoek wordt eerst naar antwoorden gezocht middels literatuurstudie. Het belang van spel voor de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van sociale vaardigheid wordt beschreven en gekoppeld aan drama en Drama als middel.

Leerlingen van drie brugklassen zijn vervolgens bevraagd. De helft van deze leerlingen volgde het vak Drama als middel terwijl de andere helft het vak verzorging kreeg en de controlegroep vormde. Alle leerlingen kregen tijdens de nulmeting een stellingenlijst voorgelegd die voor dit doel is gemaakt. Na afloop van de lessen vulden alle leerlingen opnieuw de stellingenlijs in.

Daarnaast kregen de leerlingen die Drama als middel volgden een open evaluatieve vraag voorgelegd:

“Vul de volgende zin aan: Tijdens de dramalessen heb ik over mezelf geleerd dat ik….”

Zowel vanuit de literatuur, als vanuit de stellingenlijst en de open evaluatieve vraag kan de conclusie getrokken worden dat de sociale vaardigheden van leerlingen die Drama als middel gevolgd hebben verbeterd zijn ten opzichte van de controlegroep. Het onderzoek  laat een stijging te zien in vaardigheid van alle deelvaardigheden. Bij de deelvaardigheden ‘zelfzekerheid’, ‘durf’ en ‘zichzelf kunnen presenteren’ is de grootste groei te zien.

Klik HIER  om het volledige onderzoek te lezen