Spellen

Spellen

GroepsGedoe2.0

Met GroepsGedoe 2.0 zet je jongeren op een laagdrempelige manier aan het denken. Jongeren krijgen meer zicht op  de impact die ieders doen en laten heeft op de groep en hoe dat soms schadelijk kan zijn. Door het werken met dit spel worden jongeren bewust gemaakt van wat ze samen kunnen doen om voor een veilig sociaal klimaat in de groep te zorgen.

Complimentenmemory

Zorgen voor een positief pedagogisch klimaat in een groep? Aan de slag met complimenten en positieve feedback? ‘Complimentenmemory’ is een kaartenset met veel verschillende spellen en werkvormen waarmee je de sociale cohesie in een groep kunt verbeteren.

Pestpreventiepakket

Met het pestpreventiepakket verkennen collega’s samen waar men voor wil staan, wanneer het gaat om pesten en de preventie ervan. Een mooie manier om een brede door het hele team gedragen visie te ontwikkelen.