Spellen

Spellen

GroepsGedoe2.0

Met GroepsGedoe 2.0 zet je jongeren op een laagdrempelige manier aan het denken. Jongeren krijgen meer zicht op  de impact die ieders doen en laten heeft op de groep en hoe dat soms schadelijk kan zijn. Door het werken met dit spel worden jongeren bewust gemaakt van wat ze samen kunnen doen om voor een veilig sociaal klimaat in de groep te zorgen.

Complimentenmemory

Zorgen voor een positief pedagogisch klimaat in een groep? Aan de slag met complimenten en positieve feedback? ‘Complimentenmemory’ is een kaartenset met veel verschillende spellen en werkvormen waarmee je de sociale cohesie in een groep kunt verbeteren.

Kwartetspel GroepsGedoe

Het ‘GroepsGedoe’-kwartet spel is een laagdrempelige speelse manier om over pesten en pestgedrag in gesprek te raken met een groep. Leerlingen kunnen hierdoor leren hoe ze kunnen handelen wanneer ze vervelende (pest)situaties zien. Steeds komt uit onderzoek naar voren hoe belangrijk het ‘bystanders-effect’ is. De beste manier om pesten aan te pakken is het mobiliseren van de groep. Pesten is niet alleen schadelijk voor het slachtofeer en de dader maar voor iedereen in de groep.
In elke groep is weleens gedoe. door het spelen van het ‘GroepsGedoe’-kwartet spel kan de groepsdynamiek positief beïnvloed worden.  ‘GroepsGedoe’-kwartet spel past bij bestaande anti-pestprogramma’s en vormt daarop een mooie aanvulling.

Pestpreventiepakket

Met het pestpreventiepakket verkennen collega’s samen waar men voor wil staan, wanneer het gaat om pesten en de preventie ervan. Prikkelende stellingen worden onderzocht, uitdagende dilemma’s genuanceerd en al kwartettend kan een team komen tot een visie die hen past. Door het gebruik van de materialen gaat men met elkaar in gesprek om zo met en van elkaar te leren.