Videoverhalen

Voorlezen heeft een positief effect op de op de leesvaardigheid, de literaire competentie en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het vergroot het inlevingsvermogen en de woordenschat. Dat blijkt uit onderzoek, bij voorbeeld van het Sociaal en Cultureel Planbureau: Lees:Tijd.

Er zijn verschillende mooie artikelen over geschreven. Wilma de Rek publiceerde ‘Gij zult lezen’ in de Volkskrant. Jelle Jollis schreef veel vaak over het belang van lezen en voorlezen zoals o.a. in ‘Tien redenen waarom lezen belangrijk is’.

Wat blijkt uit mijn eigen ervaring is dat iedereen van jong tot oud het heerlijk vindt om naar verhalen te luisteren.
Er zijn twee verhalen reeksen die worden voorgelezen vanuit verschillende locaties. “Kijk-verhalen” Een voor leerlingen in de onderbouw van het VO (“Brugklas”) en een serie kabouterverhalen voor kinderen in de basisschoolleeftijd (“Op reis”).
Het verdient aanbeveling om ze in de juiste volgorde te bekijken.
De verhalen worden rustig voorgelezen. Ze ze zijn eerder ‘mindful’ dan flitsend te noemen. Toch spreekt het kinderen aan.

Brugklas

De verhalen in “Brugklas” zijn ontleent aan de dagelijkse praktijk. De verhalen zijn verzonnen maar de thema’s die voorbijkomen zijn voor velen herkenbaar. Te laat komen bij voorbeeld. Of je staande houden in de brugklas wanneer je autisme hebt. Wat gebeurt er in een saaie mentor-les? En wat er gebeurt als die ‘nieuwe’voor Nederlands geen orde kan houden. En hond op school, mag dat, kan dat? Bastiaansen van Engels is die niet te streng?

Aan ieder verhaal zijn meerdere thema’s te koppelen waardoor het verhaal de basis kan zijn voor een klassengesprek of een verwerkingsopdracht.

Voor de videoopname van de verhalen KLIK HIER

Herkenbare verhalen die zich afspelen in de brugklas.
Voor leerlingen van groep 8 en de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs.
Herkenbare verhalen die zich afspelen in de brugklas.
Voor leerlingen van groep 8 en de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs.

Op Reis

De kabouters in “Op Reis” zijn op de vlucht. Ze moeten verhuizen omdat er in de natuur-speelplaats waar ze wonen teveel ‘Harige Rupsen’ zitten.
In de verhalen komen allerlei belangrijke vragen aan de orde. Zoals wat je moet meenemen als je verhuist en wat je moet achterlaten. Hoe erg het is wanneer kleinmensen (kinderen)je ontdekken. Waarom kleinmensen de hele dag op school aan tafeltjes zitten en rare tekens op een rijtje zetten. Of je een kat wel of niet kunt vertrouwen.

Een kabouterfamilie moet noodgedwongen verhuizen vanwege de ‘Harige rupsen’. Onderweg maken ze van alles mee.
Voor kinderen van 5 tot ongeveer tien jaar.