Groepsvorming en sociale veiligheid

Groepsvorming en sociale veiligheid

Deze informatie over groepsvorming is bedoeld als achtergrondinformatie rondom het thema sociale veiligheid en groepsdynamische processen.  Het is samengesteld om (startende) docenten te informeren over processen rond groepen en hoe men als leerkracht invloed kan uitoefenen om een veilig sociaal klimaat te creëren.

Er wordt eerst beschreven hoe voorkeursgedrag in een groep leidt tot het ontstaan van een pikorde. De basisbehoeften om te kunnen functioneren in een groep komen aan de orde gevolgd door een indeling in fasen van groepsontwikkeling en hoe psychologische mechanismen ervoor zorgen dat er niets veranderd.  Daarna volgt een uiteenzetting hoe pesten, plagen en actie-reactie gedefinieerd kunnen worden en van elkaar kunnen worden onderscheiden. Er wordt een overzicht geboden van effectieve anti-pest-programma’s. Voor wie zich verder wil verdiepen in de materie kan onder het kopje ‘Verder lezen’ aanvullende en verdiepende literatuur vinden.

Voor het volledige artikel:

Groepsvorming en Sociale veiligheid