Over mij

Ik ben Lucy Reijnen van der Waerden.

Ik heb een passie voor onderwijs en theater en een niet aflatende nieuwsgierigheid naar communicatie en groepsprocessen.

Ik ben docent op een VMBO-school. Voorheen gaf ik het Vak ‘Drama als middel’. Drama werd op deze school niet gegeven als een van de kunstvakken maar werd ingezet om te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen.

Op dit moment geef ik ‘Brugles’. Een vak dat ik vorig schooljaar ontwikkeld heb. Met dit vak wordt de overbrugging tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs gemakkelijker. Het is een lessenreeks met iedere week een uur aandacht voor sociale veiligheid, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, omgaan met conflicten, assertiviteit, samenwerken en de eigen rol in groeps-dynamische processen.  Meer info: klik HIER  

Daarnaast werk ik als trainer en trainingsacteur. 

Ik heb omgangskunde gestudeerd en heb daarna de Master SEN-opleiding gevolgd. Onlangs heb ik de Masteropleiding Pedagogiek  afgerond. De afgelopen jaren heb ik mij verdiept en gespecialiseerd in Sociale veiligheid en positieve groepsvorming. Pestproblematiek en de preventie daarvan vormen hiervan een belangrijk onderdeel.

Iedereen kent pestproblematiek; men heeft het meegemaakt of gezien. Iedereen kent wel een verhaal en iedereen heeft een mening. Ik vind het belangrijk om in te steken op dat wat vooraf gaat aan curatief en preventief handelen namelijk het vormen van een visie. Juist een goed doordachte visie kan een docent helpen te weten wat nodig is, wat mogelijk is in deze ene specifieke situatie. Want iedere situatie is anders en vraagt iets anders.

Hoe men tot visievorming kan komen en hoe een groep kan komen tot een gezamenlijk gedragen visie en beleid heeft mijn speciale belangstelling. Hiertoe heb ik trainingen ontwikkeld voor groepen met verschillende werkvormen: het ‘Pestpreventie kwartet’ , de werkvorm ‘Pest-dilemma’s’ en de werkvorm ‘Pest-stellingen’. De training is gemaakt voor Voortgezet Onderwijs maar is ook te gebruiken in het Primair Onderwijs en in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Een train-de-trainer workshop en een thema-avond voor ouders zijn in ontwikkeling.

Een korte toelichting op beeld verscheen op de website van OMO: Script! een platform voor kennisdeling in een z.g. “script!Talk”.