Contact

Over mij

Ik ben Lucy Reijnen van der Waerden.

Ik heb een passie voor onderwijs en theater en een niet aflatende nieuwsgierigheid naar communicatie en groepsprocessen. Ik ben daarbij met name geïnteresseerd in sociale veiligheid en de manier waarop potitieve groepsvorming ontstaat.

Ik ben docent op een VMBO-school. Voorheen gaf ik het Vak ‘Drama als middel’. Drama werd op deze school niet gegeven als een van de kunstvakken maar werd ingezet om te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen.

Op dit moment geef ik ‘Brugles’. Een vak dat ik gedurende de afgelopen jaren ontwikkeld heb. Met dit vak wordt de overbrugging tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs gemakkelijker. Het is een lessenreeks met iedere week een uur aandacht voor sociale veiligheid, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, omgaan met conflicten, assertiviteit, samenwerken en de eigen rol in groepsdynamische processen.  Meer info over deze lessen: klik HIER  

Daarnaast werk ik voor Curio waar ik als extern deskundige verbonden ben aan oa het leerlab Sociale Veiligheid en het leerlab Studenten en leerlingenwelzijn.

Ik maak de podcast ‘GroepsGedoe’. Een podcast rondom sociale veiligheid. Ik heb allerlei mensen waarvan ik dacht dat ze een boeiende of inspirerende bijdrage zouden kunnen leveren benaderd met de vraag of ze wilden meewerken. Tot mijn verrassing en blijdschap zei bijna iedereen direct mee te willen werken. Naast experts en deskundigen op verschillende vakgebieden komen ook docenten en leerlingen aan het woord. Meer info: klik HIER  

Daarnaast werk ik als trainer en trainingsacteur. 

Ik heb omgangskunde gestudeerd, heb daarna de Master SEN-opleiding gevolgd en daarna de Masteropleiding Pedagogiek  afgerond. De afgelopen jaren heb ik mij verdiept en gespecialiseerd in Sociale veiligheid en positieve groepsvorming. Pestproblematiek en de preventie daarvan vormen hiervan een belangrijk onderdeel.

Iedereen kent pestproblematiek; men heeft het meegemaakt of gezien. Iedereen kent wel een verhaal en iedereen heeft een mening. Ik vind het belangrijk om in te steken op dat wat vooraf gaat aan curatief en preventief handelen namelijk het vormen van een visie. Juist een goed doordachte visie kan een docent helpen te weten wat nodig is, wat mogelijk is in deze ene specifieke situatie. Want iedere situatie is anders en vraagt iets anders.

Hoe men tot visievorming kan komen en hoe een groep kan komen tot een gezamenlijk gedragen visie en beleid heeft mijn speciale belangstelling. Hiertoe heb ik trainingen ontwikkeld voor groepen. Het ‘Pestpreventie pakket’ is ontwikkeld om aan de slag te gaan met volwassenen. De training is gemaakt voor Voortgezet Onderwijs maar is ook te gebruiken in het Primair Onderwijs en in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Een train-de-trainer workshop en een thema-avond voor ouders zijn in ontwikkeling.

Ook voor in de klas van de bovenbouw van de basisschool , het VO, het MBO en het HBO zijn spellen ontwikkeld die jongeren en jongvolwassenen aan het denken zetten over groepsdynamische processen en hun eigen rol daarin.
Het spel ‘GroepsGedoe2.0’ bestaat uit ruim 70 stellingen die gaan over bewustworden van eigen (voor)oordelen rondom gedoe in groepen. Het werkt pestpreventief. Bij het spel hoort een handleiding met veel verschillende actieve en activerende werkvormen.
Het spel ‘Complimentenmemory’ is gericht op het verkrijgen van een prettige sfeer in de groep. Leerlingen/studenten leren elkaar beter kennen en krijgen meer zicht op eigen en andermans vaardigheden. Het spel bestaat uit 2×50 kaarten op A5formaat met daarop positieve eigenschappen en vaardigheden die ingezet kunnen worden als een compliment.

erder heb ik mij verdiept in de rol die onderwijsondersteunend personeel en met name conciërges spelen wanneer het gaat om sociale veiligheid in de school. Hierover heb ik ook een korte documentaire gemaakt. Ook voor conciërges is een workshop ‘Sociale Veiligheid’ in ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over workshops, over de werkvormen, de verschillende spellen of andere vragen neem contact met me op via email: pestpreventie@kieresoe.nl
of telefonisch:  06 13386021