Publicaties

Publicaties

Publicaties sociale veiligheid, pesten en pestpreventie

Met enige regelmaat verschijnen er publicaties die sociale veiligheid, pesten en pestpreventie als onderwerp of als onderliggend thema hebben. Met correcte bronvermelding zijn alle artikelen en publicaties vrij te gebruiken.

Hetkind .org publiceerde:

“Het tv-programma De Anti Pest Club wint een prijs. Terecht of niet?”  Ook terug te vinden via: Anti anti-pestclub?
en
 “Een visie op pesten moet geen papieren tijger zijn”  Ook terug te vinden via: Papieren tijger

en : “Sociale veiligheid op school” ook terug te vinden via: school en sociale veiligheid

Het Brabants Dagblad publiceerde :

“Leerkracht heeft cruciale rol” Ook terug te vinden via: cruciale rol leerkracht bij pestpreventieve maatregelen

De ‘Bildungskalender 2018’ :

Hier is een artikel terug te vinden op 18 september 2018 met als quote van Don  Hamachek:  ‘Consciously, we teach what we know; unconsciously, we teach who we are.’ 

Ook terug te vinden via: Bildungskalender

Publicaties via AOS MB:

De AOS MB (academische opleidingsschool Midden Brabant) publiceerde twee artikelen op het platform VSLS (versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen):

“Sociale veiligheid: startende docenten en visievorming” Ook terug te vinden via: sociale veiligheid en visievorming
en:
“Groepsvorming en sociale veiligheid” Ook terug te vinden via: sociale veiligheid groepsdynamiek

Steunpunt Opleidingsscholen publiceerde

een interview in het magazine ‘5 vijf maal sterker’ : “Waar sta ik eigenlijk?” Ook terug te vinden via: 

Het Tijdschrift Remediaal publiceerde :

“Visievorming en pestproblematiek”  Ook terug te vinden via: https://www.kieresoe.nl/remediaal-visievorming-en-pesten/

De OMO nieuwsbrief:

In de nieuwsbrief van februari 2018 verscheen het artikel: Sociale-veiligheid-op-school.aspx

ook terug te vinden via: “Bestaat er een recept tegen pesten?”.

Script! (platform voor kennisdeling en onderzoek OMO)  :

Binnen OMO heeft “Script!” zogenoemde ‘script-talks’ gepubliceerd. Dit zijn filmpjes waarin medewerkers opbrengsten van hun onderzoek delen met collega’s.

Te zien via: “Tegen pesten is geen recept” 

Stichting School en Veiligheid

Voor de zilveren weken 2019 heeft School en Veiligheid mij gevraagd een video met tips te maken. Te zien via: Zilveren weken