GroepsGedoe 2.0

GroepsGedoe 2.0

Met GroepsGedoe 2.0 zet je jongeren op een laagdrempelige manier aan het denken. Jongeren krijgen meer zicht op  de impact die ieders doen en laten heeft op de groep en hoe dat soms schadelijk kan zijn. Door het werken met dit spel worden jongeren bewust gemaakt van wat ze samen kunnen doen om voor een veilig sociaal klimaat in de groep te zorgen. Voor bestellen: KLIK HIER

De werkwijzen in dit pakket hebben een degelijke theoretische onderbouwing en zijn grondig getoetst in de praktijk. Het spel bevat een uitgebreide handleiding waarin verschillende werkwijzen worden beschreven. Groepsgedoe 2.0 is hierdoor flexibel in te zetten, passend bij de leerstijl en voorkeur van de begeleider en aan te passen aan wat de groep nodig heeft. Er is voldoende materiaal om meerdere lessen aan de slag te gaan.
Enkele werkvormen zijn gebaseerd op  de uitgangspunten van oplossingsgericht werken. De methodiek die Inso Kim Berg met Steve de Shazer ontwikkelde is een krachtige manier van werken die autonomie versterkt en gericht is op oplossingen.

GroepsGedoe 2.0 is geschikt voor leerlingen van de bovenbouw van het Primair Onderwijs, voor het Voortgezet Onderwijs, voor het Mbo maar ook in het HBO kan de dynamiek in de groep met dit spel positief beïnvloed worden.

Het verdient aanbeveling om binnen een organisatie met de teamleden die met GroepsGedoe 2.0 gaan werken, het spel te verkennen en te gaan spelen. Het is dan gemakkelijker om te bepalen welke werkvorm en welke stellingen bij een groep het best ingezet kunnen worden.
Met GroepsGedoe 2.0 kan tevens gewerkt worden tijdens bijeenkomsten met ouders. Hoe breder binnen de organisatie het gesprek gevoerd wordt hoe groter het draagvlak voor het werken aan een veilige school en bij voorbeeld een adequaat antipest-beleid zal zijn.

In elke groep is weleens gedoe. Met de stellingen uit dit spel wordt de groepsdynamiek positief beïnvloed. GroepsGedoe 2.0 past bij bestaande anti-pestprogramma’s en vormt daarop een mooie aanvulling.

‘GroepsGedoe 2.0′ is uitgebracht in een beperkte oplage. Het bestaat uit 74 kaarten met verschillende stellingen. De stevige kaarten zijn goed leesbaar (formaat-A6) en zitten in een mooi blik.
Bij het spel hoort een uitgebreide handleiding met maar liefst 10 verschillende, uitgewerkte werkvormen die allemaal actief en activerend zijn.

‘GroepsGedoe 2.0’ kost 34,50 euro. Dit is inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Voor meer informatie lees de algemene voorwaarden  en raadpleeg: meest gestelde vragen.