Handelingsverlegenheid in de Bildungskalender 2018

Bijdrage Bildungskalender 2018

In de bildungskalender 2018 is een bijdrage te lezen over handelingsverlegenheid op gebied van pesten en pestpreventie en visievorming. De bijdrage is te lezen op de dag dat de week tegen het vpesten begint.

afbeelding bildung 2018
bildung 2018

Handelingsverlegenheid

‘Consciously, we teach what we know; unconsciously, we teach who we are.’
Don  Hamachek * 

Vandaag start de ‘Week tegen Pesten’. Veel docenten ervaren handelingsverlegenheid. Dat is niet zo gek: er bestaat geen ‘recept’ voor het omgaan met pestgedrag en geen ‘formule’ voor de preventie ervan want iedere situatie is anders. Wat bij de ene docent werkt is niet een-op-een te kopiëren naar een andere leerkracht. Wat in de ene situatie prima werkt kan in een andere situatie weinig tot geen effect hebben. Een pestprotocol en een anti-pest-coördinator garanderen niet dat pesten vermindert.

Aan adequaat omgaan met pesten en het inzetten van preventieve maatregelen gaat visievorming vooraf. Docenten moeten met elkaar in gesprek, (voor)oordelen leren herkennen, van elkaar leren en op basis van reflectie en feedback een visie vormen. In professionaliseringtrajecten zou hiervoor meer aandacht moeten zijn.

Iedere docent zal op eigen wijze, op basis van eigen ervaringen en inzichten handelen. Iedere docent bouwt op eigen wijze een relatie op met leerlingen en zal vanuit deze relatie werken aan een veilig klimaat. Een visie moet geen papieren tijger zijn maar leven in hoofden en harten van docenten, dan kan het een krachtig middel zijn voor verandering, voor verbinding. Een gezamenlijk gedragen visie is een mooi startpunt om tot anti-pestbeleid te komen dat ook werkt.

*Uit: Hamachek. (1999). Effective teachers: What they do, how they do it, and the importance of self-knowledge. In R. Lipka, & M. Brinthaupt, The role of self in teacher development (pp. 189-224). Albany, N.Y.: State University of New York Press.