Collega’s

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor het welbevinden van het team en de directe collega’s. Een aantal werkvormen die hier aandacht voor hebben maar ook werkvormen over de zin en ozin van huiswerkmaken, over de kracht van de conciërge binnen de school, over de vrijheid van meningsuiting. Over manipulatie met complimenten, over leerling- en studentenwelzijn.

Werken met stellingen in de klas kan polariserend werken. Het is belangrijk dat discussies worden gevoerd maar het moet op een respectvolle wijze gebeuren. Zeker wanneer opvattingen botsen moet de school een (veilige) oefenplaats zijn. 10 manieren om in de klas met stellingen te werken

Een belangrijk containerbegrip waaraan thema's als 'sociale veiligheid', 'kansenongelijkheid' en 'prestatiedruk' aan op te hangen zijn. Vaak denken we dat we binnen het team over dit soort zaken vanzelfsprekend hetzelfde denken. Dat hoeft echter helemaal niet zo te zijn.

Collega's gaan in gesprek over thema's die verder gaan dan het uitwisselen van vakantieverhalen. Voor nieuwe collega's is het een leuke manier van kennismaken.

Happertjes maken om elkaar beter te leren kennen. Voor de start en het einde van het schooljaar. Er zijn Engelse en Franse kennismakingshappertjes. Ook een voor collega's.

Complimenten: is dat nu feedback geven of manipuleren? Zorgvuldigheid is belangrijk. Stellingen om met je team het gesprek aan te gaan tijdens een studiedag of als onderdeel van een bijeenkomst met collega's.

Op 8 februari is het de ‘Dag van de Conciërge’. Conciërges zijn niet alleen onmisbaar voor het reilen en zeilen in een school maar ook kunnen ze een cruciale rol spelen wanneer het gaat om sociale veiligheid. vier werkvormen om ze in het zonnetje te zetten.