Werkplan Gouden Weken

Werkplan invullen
actief aan de slag met het werkplan Gouden Weken

De invulling van de eerste weken, de zogenoemde Gouden Weken, zijn cruciaal om tot een positieve groep te komen. Als je als docent met gepaste werkvormen en interventies kan inspelen op verloop van de groepsvorming, is het mogelijk om het groepsproces te ondersteunen en richting te geven en een sociaal veilig, positief klassenklimaat te creëren.

Een groep heeft begeleiding nodig en de regie daarin ligt bij de docent. Naast regels en duidelijke afspraken is het belangrijk om werkvormen in te zetten die de focus leggen op positiviteit. Een programma voor de mentorlessen van eerste weken van het schooljaar is daarom handig.

Het is fijn wanneer je met collea’s een houvast hebt. Bespreek het ‘Werkplan Gouden weken’ samen met je collega’s of met alle mentoren van een jaarlaag en vul het in.
Om het werkplan te downloaden KLIK HIER

Gebruikte literatuur en bronnen

Bakker, M., & Mijland, I. (2009). Handboek positievbe groepsvorming. Oirschot: Quirijn.
Engelen R, v. (2022). De groepscode. Huizen: Pica.
Overveld, K. (2015). Groepsplan gedrag in het voortgezet onderwijs. Huizen: Pica.
Remmerswaal, J. (1995). Handboek groepsdynamica Nelissen. Barneveld.

Met dank aan Bregje van Goethem en Bart de Wijs

Goed voorbereiden op de Gouden Weken na de vakantie?

Werken aan een sociaal veilige groep kan met GroepsGedoe 2.0. Een pakket met 74 verschillende stevige kaarten op A5-formaat met daarop stellingen die jongeren aan het denken zetten over hoe ze met elkaar pestgedrag kunnen voorkomen.

Het schooljaar positief beginnen met leerlingen?

Meer weten over groepsdynamiek en de eerste weken van het schooljaar? Ga met je team aan de slag tijdens een actieve, praktijkgerichte workshop: