Pestpreventiepakket

Pestpreventiepakket

Goed omgaan met pesten en pestgedrag vraagt een pakket aan maatregelen die zowel preventief als curatief kunnen zijn. Er zijn talloze goede programma’s hiervoor aan te schaffen. Daaraan vooraf gaat visievorming op de thematiek. Wanneer de mensen die met dergelijke programma’s moeten werken samen hebben nagedacht over deze complexe pedagogische situaties, wanneer eigen en andermans (voor)oordelen zijn verkend, ontstaat er een nieuwe gezamenlijke kijk op de problematiek. Een gezamenlijk gedragen visie die leeft in de hoofden en harten van de mensen binnen een organisatie zorgt ervoor dat verandering mogelijk wordt en dat pesten zal verminderen. Met het pestpreventiepakket verkennen collega’s samen waar men voor wil staan, wanneer het gaat om pesten en de preventie ervan. Prikkelende stellingen worden onderzocht, uitdagende dilemma’s genuanceerd en al kwartettend kan een team komen tot een visie die hen past. Door het gebruik van de materialen gaat men met elkaar in gesprek om zo met en van elkaar te leren.

Meer uitleg over dit alles kun je ook hier zien:  script!Talk

De werkvormen hebben verschillende werkwijzen. Zo is het mogelijk om tegemoet te komen aan de specifieke behoefte of leerstijl van de deelnemers en aan de wensen en voorkeuren van de begeleiders. Het pakket bevat drie verschillende spel/werkvormen:

Pestpreventiekwartet 

Pestdilemma’s

Peststellingen

Het pakket is geschikt voor een brede doelgroep, maar in eerste instantie gemaakt voor medewerkers in het onderwijs. Medewerkers in het PO, het VO maar ook in het Mbo is dit spellenpakket succesvol ingezet. Het is geschikt voor zowel ervaren als startende docenten en ook voor onderwijsondersteunend personeel. Het is tevens geschikt voor leraren in opleiding. Het pakket kan ook gebruikt worden tijdens bijeenkomsten met ouders. Hoe breder binnen de school het gesprek gevoerd wordt hoe groter het draagvlak voor adequaat antipestbeleid zal zijn.

Ervaring leert dat het pakket ook ingezet kan worden in de kinderopvang, bij sportverenigingen, binnen de jeugdzorg, kortom voor iedereen die werkt met jongeren.


Het ‘Pestpreventiepakket’ kost 29,50 euro. Dit is inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Voor meer informatie lees de algemene voorwaarden  en raadpleeg: meest gestelde vragen.


    [recaptcha]