Pestpreventiekwartet

Pestpreventiekwartet 

Het gebruiken van het pestpreventiekwartet is een ontspannen, laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te gaan over pesten, pestpreventie en sociale veiligheid binnen de schoolorganisatie. Het nodigt uit tot nadenken over eigen en andermans ervaringen, belevingen en gedachten met betrekking tot deze problematiek.  Het is een spel waarmee (voor)oordelen die in een schoolorganisatie kunnen leven duidelijker worden en bespreekbaar.

Het spel kan gespeeld worden als onderdeel van een workshop of studiedag over het thema Pestpreventie. Het kan ook ingezet worden tijdens intervisiebijeenkomsten van startende docenten of collega’s in opleiding. Voor onderwijsondersteunend personeel is het ook een prettige manier om met elkaar van gedachten te wisselen. Het kan interessant zijn om het spel te spelen met leden van de ouderraad.

Ook buiten het onderwijs is het spel bruikbaar.

Het spel kan gespeeld worden zoals een regulier kwartet maar in de bijgevoegde handleiding staan meerdere werkwijzen beschreven zodat kan worden aangesloten bij de voorkeur en leerstijl van de groep en de begeleider.

opbrengsten pestpreventiekwartet
met post-its worden opbrengsten in kaart gebracht

Dit kwartetspel is ontwikkeld door Lucy Reijnen binnen de themagroep ‘Pesten’ van het project VSLS (Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen). Het is tevens het product van een afstudeeronderzoek naar visievorming en pesten in het kader van de Masteropleiding Pedagogiek. Het werd uitgebracht door AOSMB (Academische opleidingsschool Midden Brabant).

Inmiddels is de uitgave geheel herzien en zijn er nieuwe verdiepende en inspirerende werkwijzen toegevoegd.