Workshop sociale veiligheid

Voor pesten bestaat geen recept

foto workshop over de streep werkvorm
foto workshop over de streep werkvorm

Iedere ‘pestsituatie’ is weer anders en vraagt iets anders. Wat bij de ene docent werkt is niet een-op-een te kopiëren naar een andere leerkracht. Wat in de ene situatie prima werkt kan in een ander geval nauwelijks effect hebben.

Het handelen in de praktijk krijgt vorm door je ervaring, je kennis en je vaardigheden en je inzichten. Het delen hiervan met anderen, het vormen van een eigen visie helpt wanneer je in ingewikkelde situaties beslissingen moet nemen.

De workshop zal theoretische inzichten en actuele ontwikkelingen op gebied van sociale veiligheid en pestproblematiek verbinden met de praktijk van alledag. In de workshop word je met behulp van verschillende activerende werkvormen aan het denken gezet en uitgedaagd om je eigen en andermans (voor)oordelen te ontdekken en te onderzoeken. Op een laagdrempelige manier kan het gesprek worden aangegaan en wordt het mogelijk om met en van elkaar te leren.

De methodiek die wordt gebruikt heeft een gedegen theoretische onderbouwing en heeft het karakter van een train-de-trainer. Daardoor wordt het makkelijker om de inzichten en werkwijzen te delen op je eigen school. De workshop is geschikt voor docenten en begeleiders zowel uit het PO als het VO en het MBO.
Ook buiten de onderwijssetting heeft de workshop zijn nut bewezen. In de kinderopvang, bij begeleiders van scouting en bij trainers en coaches in sportverenigingen.

Aantal deelnemers: minimaal 10 maximaal 25.

Kieresoe is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.