Workshop Groepsdynamiek

Grip op de groep

workshop groepsdynamiek

Iedere docent weet hoe belangrijk groepsvorming is. In een positieve groep zullen leerlingen/studenten beter leren, elkaar steunen en helpen én respectvol met elkaar en met jou als docent omgaan.

Een groep moet daarin begeleid worden en de regie daarin ligt bij de docent. Naast regels en duidelijke afspraken is het belangrijk om werkvormen in te zetten die de focus leggen op positiviteit.
In deze workshop worden actuele en relevante theorieën rondom groepsdynamiek en groepsvorming besproken en gekoppeld aan de praktijk van iedere dag. De workshop heeft een actief karakter.

Onderwerpen:

  • Wanneer is een groep een fijne groep
  • Welke groepsrollen zijn er in de klas en kun je die in jouw groep herkennen
  • Hoe werk je aan sociale veiligheid
  • Heel veel werkvormen om te delen
  • De kracht van kennismakings-werkvormen
  • Hoe je het best groepjes kunt maken
  • Actieve/activerende werkvormen met stellingen
  • Hoe pas je werkvormen aan zodat het passend is voor jouw doelgroep of jouw vakgebied

De workshop is geschikt voor docenten en begeleiders zowel uit het PO als het VO en het MBO. De workshop kan op maat gemaakt worden wanneer dat nuttig of nodig is voor een groep deelnemers. Soms wil een schoolteam het vooral over een bepaald thema hebben. Informeer dan naar de mogelijkheden.

Aantal deelnemers: minimaal 10 maximaal 25.

Kieresoe is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.