Complimenten

Complimenten

Het geven van positieve feedback en complimenten door leerlingen aan elkaar versterkt relaties en kan zorgen voor een goede sfeer in de klas. Het bevordert de onderlinge betrokkenheid. Het beïnvloedt de groepsdynamiek op een positieve manier.
Kieresoe heeft een complimentenspel uitgebracht met een veel verschillende werkvormen om positieve vaardigheden en eigenschappen uit te lichten. Leerlingen ontdekken eigen en andermans talenten en leren ermee te communiceren in de vorm van een compliment.
Door het werken met ‘Complimentenmemory’ leren leerlingen complimenten te geven, te ontvangen en te internaliseren. Het kan het zelfvertrouwen en het zelfinzicht vergroten. Het is een laagdrempelige, actieve manier om jongeren te laten reflecteren op zichzelf en op elkaar. Als leerkracht geeft het werken met deze kaarten ook inzicht in hoe leerlingen elkaar zien. Het spel bevat 50 verschillende kaarten op A6-formaat met eigenschappen en vaardigheden die als compliment gegeven kunnen worden.

Het complimentenspel heet ‘Complimentenmemory’ omdat door het werken met de kaarten complimenten bewuster gegeven worden en daardoor beter onthouden. Daarnaast is een van de werkvormen gebaseerd op het welbekende memoryspel. 

Een goed compliment wordt recht uit het hart gegeven en is authentiek.  Zo’n compliment geeft direct een positief gevoel zowel bij de gever als bij de ontvanger. Het draagt bij aan het zelfvertrouwen en de zelfwaardering van leerlingen.
De meeste leerlingen vinden het dan ook fijn om complimenten te krijgen en te ontvangen.

De complimenten, vaardigheden en eigenschappen die op de kaarten staan zijn vrij algemeen. Het is daarom goed om als leerkracht dóór te vragen wanneer leerlingen elkaar een compliment geven. Het compliment kan dan door de leerling die het geeft specifiek en concreet gemaakt worden.

Omdat leerlingen tijdens het werken met het complimentenspel hardop discussiëren, over op wie het compliment in de groep het meest van toepassing is, krijgen meerdere leerlingen tegelijk eigenlijk impliciet ook een compliment.

Niet voor iedereen is het gemakkelijk om complimenten te ontvangen. Een enkeling vindt het moeilijk om een compliment in ontvangst te nemen. Iemand die een compliment krijgt staat even in het middelpunt van de belangstelling. Niet iedereen vindt dat fijn. Mensen kunnen het moeilijk vinden om zich een houding te geven wanneer ze een compliment krijgen. Zo wordt een compliment wel eens weggelachen of voelt iemand zich verplicht om een complimentje terug te geven. Dat vormt dan een mooie aanleiding om een (deel van de) les te besteden aan complimenten geven en ontvangen.
Daarin kunnen de volgende onderstaande aandachtspunten meegenomen worden.

Tips om een compliment op een goede manier te geven:

  • Doe het persoonlijk
  • Gebruik de ik-vorm
  • Maak het specifiek
  • Maak het zo concreet mogelijk
  • Licht eventueel je compliment toe met een voorbeeld

Tips om een compliment op een goede manier te ontvangen:

  • Maak oogcontact
  • Bedank de ander
  • Twijfel niet aan de goede bedoeling
  • Geniet van het moment

KLIK HIER voor meer info