Workshop Gouden weken

Een goed begin is het halve werk

De start van het schooljaar is een belangrijk moment. Een nieuwe klas, een nieuwe groep is voor leerlingen/studenten vaak spannend maar ook voor de docent. Zeker wanneer je mentor bent.
De tijd en eneregie die je in de eerste weken steekt in werkvormen rond positieve groepsvorming en kennismaken zal zich in de loop van het jaar terug verdienen. Wanneer je immers halverwege het jaar steeds de les moet stilleggen omdat er ‘gedoe’ is in de groep ben je per saldo meer tijd kwijt. Om nog maar te zwijgen over de (negatieve) energie die dat kost.

Hoe bouw je aan een positieve groep met een veilig pedagogisch klimaat waarin studenten/leerlingen zichzelf kunnen zijn, voor elkaar opkomen wanneer dat nodig is en er een optimaal klimaat is om te leren.

In de workshop wordt de theorie rondom de ‘Gouden weken’ behandeld en is er aandacht voor hoe positieve groepsvorming tot stand komt. Veel actieve en activerende werkvormen en er is ruimte voor uitwisseling en voor met en van elkaar leren. Daarnaast wordt er gezamenlijk een plan ontworpen met daarin een duidelijk overzicht van mogelijke activiteiten.


Onderwerpen:

  • Wat houdt dat in ‘Gouden weken’
  • Welke fasen in groepsontwikkeling zijn er de eerste periode van het schooljaar
  • Hoe bouw je aan een positieve, fijne groep
  • Veel verschillende kennismakingswerkvormen
  • de do’s en don’ts gedurende de eerste periode van het jaar
  • Een activiteiten-plan opstellen voor de eerste periode van het schooljaar

De workshop is geschikt voor docenten en begeleiders zowel uit het PO als het VO en het MBO. De workshop kan op maat gemaakt worden wanneer dat nuttig of nodig is voor een groep deelnemers. Soms wil een schoolteam het vooral over een bepaald thema hebben. Informeer dan naar de mogelijkheden.

Aantal deelnemers: minimaal 10 maximaal 25.

Kieresoe is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.