Workshop Groepsdynamiek

workshop groepsdynamiek

Grip op de groep

workshop groepsdynamiek

Iedere docent weet hoe belangrijk groepsvorming is. In een positieve groep zullen leerlingen/studenten beter leren, elkaar steunen en helpen én respectvol met elkaar en met jou als docent omgaan.

Een groep moet daarin begeleid worden en de regie daarin ligt bij de docent. Naast regels en duidelijke afspraken is het belangrijk om werkvormen in te zetten die de focus leggen op positiviteit.
In deze workshop worden actuele en relevante theorieën rondom groepsdynamiek en groepsvorming besproken en gekoppeld aan de praktijk van iedere dag. De workshop heeft een actief karakter.

Onderwerpen:

 • Wanneer is een groep een fijne groep
 • Welke groepsrollen zijn er in de klas en kun je die in jouw groep herkennen
 • Hoe werk je aan sociale veiligheid
 • Heel veel werkvormen om te delen
 • De kracht van kennismakings-werkvormen
 • Hoe je het best groepjes kunt maken
 • Actieve/activerende werkvormen met stellingen
 • Hoe pas je werkvormen aan zodat het passend is voor jouw doelgroep of jouw vakgebied

De workshop is geschikt voor docenten en begeleiders zowel uit het PO als het VO en het MBO. De workshop kan op maat gemaakt worden wanneer dat nuttig of nodig is voor een groep deelnemers. Soms wil een schoolteam het vooral over een bepaald thema hebben. Informeer dan naar de mogelijkheden.

Aantal deelnemers: minimaal 10 maximaal 25.

Kieresoe is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Workshop Gouden weken

Werkplan invullen

Een goed begin is het halve werk

De start van het schooljaar is een belangrijk moment. Een nieuwe klas, een nieuwe groep is voor leerlingen/studenten vaak spannend maar ook voor de docent. Zeker wanneer je mentor bent.
De tijd en eneregie die je in de eerste weken steekt in werkvormen rond positieve groepsvorming en kennismaken zal zich in de loop van het jaar terug verdienen. Wanneer je immers halverwege het jaar steeds de les moet stilleggen omdat er ‘gedoe’ is in de groep ben je per saldo meer tijd kwijt. Om nog maar te zwijgen over de (negatieve) energie die dat kost.

Hoe bouw je aan een positieve groep met een veilig pedagogisch klimaat waarin studenten/leerlingen zichzelf kunnen zijn, voor elkaar opkomen wanneer dat nodig is en er een optimaal klimaat is om te leren.

In de workshop wordt de theorie rondom de ‘Gouden weken’ behandeld en is er aandacht voor hoe positieve groepsvorming tot stand komt. Veel actieve en activerende werkvormen en er is ruimte voor uitwisseling en voor met en van elkaar leren. Daarnaast wordt er gezamenlijk een plan ontworpen met daarin een duidelijk overzicht van mogelijke activiteiten.


Onderwerpen:

 • Wat houdt dat in ‘Gouden weken’
 • Welke fasen in groepsontwikkeling zijn er de eerste periode van het schooljaar
 • Hoe bouw je aan een positieve, fijne groep
 • Veel verschillende kennismakingswerkvormen
 • de do’s en don’ts gedurende de eerste periode van het jaar
 • Een activiteiten-plan opstellen voor de eerste periode van het schooljaar

De workshop is geschikt voor docenten en begeleiders zowel uit het PO als het VO en het MBO. De workshop kan op maat gemaakt worden wanneer dat nuttig of nodig is voor een groep deelnemers. Soms wil een schoolteam het vooral over een bepaald thema hebben. Informeer dan naar de mogelijkheden.

Aantal deelnemers: minimaal 10 maximaal 25.

Kieresoe is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Workshop sociale veiligheid

foto workshop over de streep werkvorm

Voor pesten bestaat geen recept

foto workshop over de streep werkvorm
foto workshop over de streep werkvorm

Iedere ‘pestsituatie’ is weer anders en vraagt iets anders. Wat bij de ene docent werkt is niet een-op-een te kopiëren naar een andere leerkracht. Wat in de ene situatie prima werkt kan in een ander geval nauwelijks effect hebben.

Het handelen in de praktijk krijgt vorm door je ervaring, je kennis en je vaardigheden en je inzichten. Het delen hiervan met anderen, het vormen van een eigen visie helpt wanneer je in ingewikkelde situaties beslissingen moet nemen.

De workshop zal theoretische inzichten en actuele ontwikkelingen op gebied van sociale veiligheid en pestproblematiek verbinden met de praktijk van alledag. In de workshop word je met behulp van verschillende activerende werkvormen aan het denken gezet en uitgedaagd om je eigen en andermans (voor)oordelen te ontdekken en te onderzoeken. Op een laagdrempelige manier kan het gesprek worden aangegaan en wordt het mogelijk om met en van elkaar te leren.

De methodiek die wordt gebruikt heeft een gedegen theoretische onderbouwing en heeft het karakter van een train-de-trainer. Daardoor wordt het makkelijker om de inzichten en werkwijzen te delen op je eigen school. De workshop is geschikt voor docenten en begeleiders zowel uit het PO als het VO en het MBO.
Ook buiten de onderwijssetting heeft de workshop zijn nut bewezen. In de kinderopvang, bij begeleiders van scouting en bij trainers en coaches in sportverenigingen.

Aantal deelnemers: minimaal 10 maximaal 25.

Kieresoe is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.