Werkvormen

In een positieve groep zullen leerlingen/studenten beter leren en elkaar steunen, helpen en respectvol met elkaar en met jou als docent omgaan. Een groep moet daarin begeleid worden. Regels en afspraken maar ook: werkvormen inzetten die de focus leggen op positiviteit.

Samenwerking overstijgt het individuele toch neemt iedereen zichzelf mee. Oefen actief luisteren, omgaan met feedback, afspraken nakomen, werkverdelen, opkomen voor jezelf, werksfeer bewaken en verantwoordelijkheid nemen voor ieders bijdragen.

Persoonsvorming vindt gepland én ook ongepland plaats. Jongeren leren de wereld kennen en moeten hun plaats daarin vinden. Ze zijn op zoek naar een eigen identiteit. Als docent/mentor kun je met werkvormen richting geven aan het proces van persoonsvorming.

Vrijwel ieder conflict is terug te voeren op een communicatie-probleem. Leerlingen/studenten zijn zich niet altijd bewust van hun communicatie en hun lichaamstaal. Goed om regelmatig door het hele jaar te werken aan communicatievaardigheden.

De tijd en energie die je de eerste weken besteedt aan werkvormen rondom kennismaken verdien je in de loop van het jaar dubbel en dwars terug. Blijvend investeren in elkaar beter leren kennen is cruciaal om van een klas een positieve groep te maken.

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor het welbevinden van het team. Werkvormen over de zin en ozin van huiswerkmaken, over de kracht van de conciërge binnen de school, over de vrijheid van meningsuiting. Over manipulatie met complimenten, over leerling- en studentenwelzijn.

Nieuwsberichten, incidenten en thema's die ongepland de klas inkomen en waarbij je steeds de afweging moet maken of je er aandacht voor moet hebben. Terugkerende thema's, feestdagen of dagen waar je 'iets' mee moet of wil doen