Absurde dialoog

Absurde dialoog

Een werkvorm waarbij leerlingen/studenten op een creatieve manier omgaan met taal en stukjes tekst, ze schrijven in tweetallen een absurde dialoog. Er worden dialogen geschreven die niet alleen absurd maar ook hilarisch kunnen zijn. Dit komt omdat ze van elkaar niet weten wat de ander heeft opgeschreven. Ook leerlingen/studenten die niet graag schrijven gaan hiermee enthousiast aan de slag. Een werkvorm om op een speelse manier bezig te zijn met taal en die tevens de sfeer in de groep positief beïnvloedt.
Natuurlijk kan deze werkvorm ook ingezet worden bij de vreemde talen.

Doel

 • Bevorderen creativiteit.
 • Spelen met taal
 • Positieve groepsvorming
 • Plezier

Voor wie

 • Bovenbouw basisschool (PO)
 • Voortgezet onderwijs (VO)
 • MBO

Werkwijze 

 • Leerlingen/studenten krijgen allemaal een ‘dialoog’ a-4tje. Voor een uitprintbare versie KLIK HIER
 • Verdeel de leerlingen/studenten in tweetallen.
 • Ze gaan samen een dialoog schrijven op de volgende (absurde) manier.
 • Ze schrijven als eerste zin een begroeting en een compliment op. Dit is gericht aan een personage, niet aan de medeleerling/medestudent, aan zo maar iemand. Als ze de zin hebben opgeschreven vouwen ze de tekst weg zodat de ander dit niet ziet. Vervolgens wisselen ze van papier.
 • De volgende regel bestaat uit een bedankje met een reactie. Ze hebben het compliment niet gezien maar verzinnen gewoon iets. Opnieuw wegvouwen en opnieuw wisselen. De volgende zin bestaat uit een vraag, de volgende een antwoord. Zie onderstaand instructievoorbeeld. Om het voorbeeld uit te printen KLIK HIER
 • Voor sommige klassen is het slim ze er van te voren op te wijzen dat de dialogen voorgelezen gaan worden en dat de taal die ze gebruiken niet ongepast mag zijn.
 • Als de laatste zin is opgeschreven vouwen ze de briefjes open en lezen ze het geheel aan elkaar voor.
 • Samen kiezen ze de leukste dialoog uit en lezen die voor aan de klas.
 • Wanneer er tijd over is kunnen de dialogen ook uitgespeeld worden.
 • Opdracht is dan: Hoe kun je met een absurde tekst door middel van ‘stil’ spel en handelingen toch een logische scene maken.

Andere werkvormen die de sociale cohesie in de groep versterken:

Zorgen voor een positief pedagogisch klimaat in een groep? Aan de slag met complimenten en positieve feedback?
KLIK HIER voor meer info over de kracht van complimenten.
‘Complimentenmemory’ is een kaarten-set met veel verschillende stellingen en werkvormen waarmee je de sociale cohesie in een groep kunt verbeteren.
‘Complimentenmemory’ is uitgebracht in een beperkte oplage. Het bestaat uit 100 kaarten met 50 verschillende eigenschappen en vaardigheden die als een compliment gegeven kunnen worden. De stevige kaarten zijn goed leesbaar (formaat-A6) en zitten in een mooi blik.
KLIK HIER voor bestellen.