Lichaamstaal

Leerlingen/studenten zijn zich niet altijd bewust van hun non-verbale communicatie. Met deze werkvorm leren leerlingen/studenten dat ze zonder woorden te gebruiken heel veel kunnen zeggen.
Verbale communicatie is dat wat je zegt met woorden.
Non-verbale communicatie is dat wat je zegt zonder woorden.
Lichaamstaal is veel krachtiger dan wat je met woorden kunt zeggen. Wanneer iemand iets met woorden zegt maar met zijn lijf iets anders laat zien worden niet de woorden maar de lichaamstaal geloofd.
Een werkvorm die op actieve en vaak hilarische wijze duidelijk maakt hoe veelzeggend lichaamstaal kan zijn.

Doel

 • Bewust worden van verschil tussen verbale en non-verbale communicatie
 • Bewust worden hoe veelzeggend non-verbale communicatie kan zijn
 • ‘Lezen’ van emoties uit lichaamstaal
 • Uitbeelden van emoties met alleen lichaamstaal
 • Bewust worden van belang van lichaamstaal
 • Positieve groepsvorming
 • Plezier

Voor wie

 • Bovenbouw basisschool (PO)
 • Voortgezet onderwijs (VO)
 • Onderbouw MBO

Werkwijze 

 • Print het blad met situaties uit: KLIK HIER
 • Knip de verschillende situaties uit
 • Zet acht stoelen voor de klas en nodig leerlingen/studenten uit om iets te komen uitbeelden.
 • Leerlingen/studenten mogen tijdens het uitbeelden niet praten maar moeten zich inleven in de situatie die ze te zien krijgen
 • Laat het strookje zien aan alleen de acht leerlingen/studenten
 • Tel af en pas na het aftellen beginnen ze met uitbeelden
 • Laat dit even duren tot de ‘scene’ duidelijk is
 • De rest van de klas gaat pas raden wat de situatie is wanneer de ‘scene’ is stilgelegd
 • Nodig vervolgens acht andere leerlingen/studenten uit.
 • Na iedere situatie kort nabespreken. Mogelijke vragen:
  • Wat hebben deze leerlingen/studenten goed gedaan tijdens het uitbeelden?
  • Wat maakte dat je wist wat er aan de hand was?
  • Wat maakt het grappig?
  • Waren hier woorden nodig geweest om te weten wat er aan de hand was?
 • Tijd over? Dan zijn de volgende filmpjes leuk om te laten zien:

Verder lezen:

Artikel: “Breng je boodschap overtuigender over” Leraar 24 KLIK HIER
Blog: “Wat zegt lichaamstaal over jou en hoe herken je signalen?” Marc Wessels KLIK HIER

Werkvormen om de sociale veiligheid een boost te geven

Om te zorgen voor een positieve groep, om pestgedrag te voorkomen en om een veilig pedagogisch klimaat te bestendigen heeft Kieresoe (spel)materiaal ontwikkeld.
Er is de keus uit drie spellen met elk een heleboel werkvormen om de groepsdynamiek in je klas op een positieve manier te versterken:

Pakket werkvormen om te komen tot een sociaal veilig klimaat

Pakket werkvormen om de groepscohesie te versterken:

Spel om pestegedrag te voorkomen