Lichaamstaal

Luisteren naar lichaamstaal

Leerlingen zijn zich niet altijd bewust van hun non-verbale communicatie. Met deze werkvorm leren leerlingen dat ze zonder woorden te gebruiken heel veel kunnen zeggen.
Verbale communicatie is dat wat je zegt met woorden.
Non-verbale communicatie is dat wat je zegt zonder woorden.
Lichaamstaal is veel krachtiger dan wat je met woorden kunt zeggen. Wanneer iemand iets met woorden zegt maar met zijn lijf iets anders laat zien worden niet de woorden maar de lichaamstaal geloofd.
Een werkvorm die op actieve en vaak hilarische wijze duidelijk maakt hoe veelzeggend lichaamstaal kan zijn.

Doel

 • Bewust worden van verschil tussen verbale en non-verbale communicatie
 • Bewust worden hoe veelzeggend non-verbale communicatie kan zijn
 • ‘Lezen’ van emoties uit lichaamstaal
 • Uitbeelden van emoties met alleen lichaamstaal
 • Bewust worden van belang van lichaamstaal
 • Positieve groepsvorming
 • Plezier

Voor wie

 • Bovenbouw basisschool (PO)
 • Voortgezet onderwijs (VO)
 • Onderbouw MBO

Werkwijze 

 • Print het blad met situaties uit: KLIK HIER
 • Knip de verschillende situaties uit
 • Zet acht stoelen voor de klas en nodig leerlingen uit om iets te komen uitbeelden.
 • Leerlingen mogen tijdens het uitbeelden niet praten maar moeten zich inleven in de situatie die ze te zien krijgen
 • Laat het strookje zien aan alleen de acht leerlingen
 • Tel af en pas na het aftellen beginnen ze met uitbeelden
 • Laat dit even duren tot de ‘scene’ duidelijk is
 • De rest van de klas gaat pas raden wat de situatie is wanneer de ‘scene’ is stilgelegd
 • Nodig vervolgens acht andere leerlingen uit.
 • Na iedere situatie kort nabespreken. Mogelijke vragen:
  • Wat hebben deze leerlingen goed gedaan tijdens het uitbeelden?
  • Wat maakte dat je wist wat er aan de hand was?
  • Wat maakt het grappig?
  • Waren hier woorden nodig geweest om te weten wat er aan de hand was?
 • Tijd over? Dan zijn de volgende filmpjes leuk om te laten zien:

Meer werkvormen om de groepsdynamiek positief te beïnvloeden:

Met ‘Complimentenmemory’ wordt het groepsgevoel versterkt. Het spel bevat een heleboel verschillende werkvormen rondom kaartjes met eigenschappen en vaardigheden die ingezet kunnen worden als een compliment.