workshops

De workshops die vanuit Kieresoe worden aangeboden zijn maatwerk en afgestemd op dat wat de doelgroep nodig heeft. Binnen alle workshops wordt theorie verbonden met de (eigen) praktijk van de deelnemers. Ook wordt een update gegeven van actuele ontwikkelingen in het werkveld en wet- en regelgeving. Met behulp van verschillende activerende werkvormen worden deelnemers aan het denken gezet en uitgedaagd kennis en ervaringen te delen.

De workshops zijn geschikt voor het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs, voor het Speciaal Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Ook kunnen workshops worden aangepast voor doelgroepen buiten het onderwijs.


Iedere docent weet hoe belangrijk groepsvorming is. In een positieve groep zullen leerlingen/studenten beter leren en elkaar steunen en helpen en respectvol met elkaar en met jou als docent omgaan. Hoe krijg je grip op de groep?

Een goed begin is het halve werk. De start van het schooljaar is belangrijk. Theorie, veel werkvormen en een handig activiteitenplan dat deelnemers zelf ontwerpen voor die eerste 'Gouden' weken van het schooljaar.

Iedere ‘pestsituatie’ is weer anders en vraagt iets anders. Wat bij de ene docent werkt is niet een-op-een te kopiëren naar een andere leerkracht. Wat in de ene situatie prima werkt kan in een ander geval nauwelijks effect hebben.


Kieresoe is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

 

Voor meer informatie: pestpreventie@kieresoe.nl