workshops

workshops

Workshops visievorming

De workshops die vanuit Kieresoe worden aangeboden zijn maatwerk en afgestemd op dat wat de doelgroep nodig heeft. De workshops richten zich op bewustwording en het ontwikkelen van een eigen visie op sociale veiligheid. De sociale veiligheid in groepen kinderen/jongeren is cruciaal om tot presteren en leren te komen.

De workshops zijn ontwikkeld omdat de effectiviteit van pestprotocollen, anti-pestprogramma’ en pestpreventieprogramma’s staat of valt met de toepassing ervan door de professionals in de dagelijkse praktijk.

Iedere professional zal op eigen wijze, op basis van eigen ervaringen en inzichten handelen. Iedereen binnen een school bouwt op eigen wijze een relatie op met leerlingen en zal vanuit deze relatie werken aan een veilig klimaat. Een visie moet geen papieren tijger zijn maar leven in hoofden en harten van docenten en betrokkenen bij de school, dan kan het een krachtig middel zijn voor verandering, voor verbinding. Een gezamenlijk gedragen visie is een mooi startpunt om tot anti-pestbeleid te komen dat ook werkt.

 

Er is een keuze uit verschillende workshops voor:

  • docenten ‘Pesten, pestpreventie en visievorming’pestpreventie 
  • lerarenopleiders ‘Reflectief werken met studenten op gebied van pesten en pestpreventie’
  • leraren in opleiding ‘Wie wil ik als leraar zijn wanneer het gaat om pesten en pestpreventie’
  • startende docenten ‘Pesten, pestpreventie en visievorming’
  • onderwijsondersteunend personeel ‘Pestpreventie: OOP: ‘Ogen en oren buiten het lokaal’
  • coaches, schoolopleiders en teamleiders ‘Train de trainer pestpreventie en visievorming’
  • ouders, ouderthema-avonden ‘Pestpreventie door samenwerken’
  • medewerkers kinderopvang
  • trainers en coaches van sportverenigingen.

Er zijn in-compagnie-trainingen en trainingen met open inschrijving. Deze laatste trainingen worden in de omgeving van Tilburg een aantal maal per jaar gehouden. Ook kunnen workshops op maat aangeboden worden.

Binnen alle workshops wordt theorie verbonden met de (eigen) praktijk van de deelnemers. Ook wordt een update gegeven van actuele ontwikkelingen in het werkveld en wet- en regelgeving. Met behulp van verschillende activerende werkvormen worden deelnemers aan het denken gezet en uitgedaagd eigen en andermans (voor)oordelen te ontdekken en te onderzoeken.

Daarnaast kan er (afhankelijk van de doelen die men wil bereiken) een eerste stap gezet worden naar het komen tot een gezamenlijk gedragen visie. Dit om beleid ten aanzien van pesten duurzaam te verankeren binnen de organisatie.

De workshops zijn geschikt voor het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs, voor het Speciaal Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Ook kunnen workshops worden aangepast voor doelgroepen buiten het onderwijs.

Kieresoe is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Voor meer informatie: pestpreventie@kieresoe.nl