Persoonlijke doelen

Persoonlijke doelen

Routines en een vast lesrooster met voorspelbaarheid geven houvast en veiligheid. Pas dan ontstaat er ruimte om te leren én om na te denken over persoonlijke doelen en hoe die te behalen. Met deze werkvorm staan leerlingen hierbij bewust stil en formuleren concrete doelen. Waar willen ze aan werken dit schooljaar en waarom is dat voor hen belangrijk? Het ingevulde werkblad geeft je als docent inzicht en een mooi houvast voor een (mentor)gesprek.

Doel

 • Op een positieve (oplossingsgerichte manier) vooruitkijken naar de komende periode
 • Bewust maken van wat goed gaat
 • Reflecteren op eigen proces
 • Doelen stellen voor komende periode
 • Doelen praktisch en concreet leren formuleren

Voor wie

 • Bovenbouw PO
 • VO
 • Mbo

Werkwijze

 • Print voor alle leerlingen het vragenlijstje uit: KLIK HIER
 • Maak kaarten met daarop positieve eigenschappen en vaardigheden zoals bijvoorbeeld: ‘kan goed samenwerken’, ‘kan netjes werken’, ‘stelt vaak vragen’ of ‘kan goed luisteren’. Zorg voor véél kaarten zodat leerlingen wat te kiezen hebben, het is niet erg om meerdere kaarten met dezelfde eigenschap of vaardigheid te gebruiken. Je kunt ook de kaarten uit ‘Complimentenmemory’ gebruiken . Meer info daarover: KLIK HIER.
 • Leg de kaarten goed zichtbaar in het lokaal en laat leerlingen een kaart uitkiezen.
 • Leerlingen vullen het vragenlijstje in. Het is de bedoeling dat ze bij de gekozen kaart een heel praktisch doel formuleren.
 • Laat leerlingen in tweetallen of in een klein groepje in gesprek gaan over wat ze hebben ingevuld om elkaar te helpen om een zo goed en concreet mogelijk beeld te krijgen van wat ze willen bereiken.
 • Er mogen verbeteringen of aanvullingen gedaan worden op wat al is opgeschreven naar aanleiding van dit gesprekje.
 • Bespreek klassikaal de opbrengsten. Leg daarbij de nadruk op vragen als:
  • Zijn er gezamenlijke doelen?
  • Wat kunnen we doen om hieraan te werken?
  • Hoe kunnen we elkaar helpen doelen te bereiken?
 • Laat leerlingen het lijstje inleveren. Het ingevulde vragenlijstje kan een mooi gespreksonderwerp zijn voor een coaching- of mentorgesprek.
 • Kom op een later moment in het jaar terug op wat leerlingen hebben ingevuld en kijk of dat nog actueel is.
Kaartenset met positieve eigenschappen en vaardigheden