Vaardigheden eigen maken

Vaardigheden eigen maken

Samenwerken, luisteren, geconcentreerd werken. Steeds vaker wordt het belang benadrukt dat leerlingen vaardigheden zoals de 21st century skills bezitten. Hierover is veel info te vinden bijvoorbeeld via de SLO  of Leraar24.
Maar vragen we weleens aan leerlingen zélf hoe dit soort vaardigheden geleerd kunnen worden? Deze werkvorm kan hierbij worden ingezet. Leerlingen gaan in groepjes bedenken hoe een vaardigheid geleerd kan worden, welke stapjes daarvoor gezet kunnen worden en wie of wat daarbij kan helpen.

Voor downloaden KLIK HIER

Doel

 • (H)erkennen van vaardigheden
 • Bewust worden van de mogelijkheden en voordelen van vaardigheden
 • Inzicht krijgen in eigen en andermans vaardigheden
 • Leren van elkaars inzichten
 • Leerlingen bewust maken van hulpbronnen
 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Samenwerkingsvaardigheden bevorderen

Voor wie

 • Bovenbouw PO
 • VO
 • MBO

Werkwijze

Voor deze werkvorm zijn verschillende kaartjes nodig met daarop vaardigheden die leerlingen mogelijkerwijs bezitten of willen verwerven. Het is fijn wanneer er veel kaartjes zijn, er mogen ook dubbele kaartjes tussen zitten: Leerlingen hebben dan wat te kiezen en soms zal een kaartje geschikt zijn voor meer dan één leerling. Je kunt deze kaartjes zelf maken maar je zou ook ‘Complimentenmemory’ kunnen aanschaffen waarin zo’n 100 stevige kaarten zitten op A5-formaat die voor deze werkvorm heel geschikt zijn.
Voor meer informatie KLIK HIER.
Voor bestellen KLIK HIER.
Wil je de kaartjes zelf maken denk dan aan vaardigheden zoals ‘samenwerken’, ‘luisteren’, ‘geconcentreerd kunnen werken’ enzovoort. Zie voor meer vaardigheden die passen bij 21st century skills de website van Leraar24
Voor een printbare versie van het stappenplan KLIK HIER

 • Print het stappenplan 12 keer uit op A4 formaat.
 • Maak kaartjes met vaardigheden of kies geschikte vaardigheden uit ‘Complimentenmemory’.
 • Verdeel de klas in 4 groepen en geef iedere groep 3 kaarten en 3 stappenplannen (voor iedere vaardigheid een).
 • Iedere groep gaat overleggen en de stappenplannen invullen per vaardigheid.
 • Bespreek klassikaal de opbrengsten.
  Nabespreking
 • Wat valt op?
 • Hebben de groepjes het verschillend aangepakt?
 • Hoe zouden leerlingen zelf zo’n stappenplan kunnen gebruiken?