Stellingen telefoonverbod

Stellingen telefoonverbod

Gebruik van mobiele telefoons is voortaan verboden in de klas. Scholen moeten zelf regelen met leraren, leerlingen en ouders hoe dit er op hun school uitziet. Dit leidt natuurlijk tot discussies. Hoe leerlingen dit verbod ervaren op dit moment kun je onderzoeken met deze werkvormen

Doel:

 • Bespreken ervaringen met bet telefoonverbod
 • Solidair leren zijn met anderen
 • Bewust worden van verschillen in de groep
 • Bewust worden van eigen en andermans (voor)oordelen
 • Respectvol om leren gaan met elkaar
 • Positieve groepsvorming

Voor wie

 • Bovenbouw PO
 • VO
 • MBO
Werkwijze 1:

 • Verdeel de klas in kleine groepjes van drie of vier leerlingen.
 • Print voor ieder groepje de stellingen uit: KLIK HIER
 • Elk groepje krijgt de stellingen en een rood, groen en wit vel papier.
 • Leerlingen knippen de kaartjes uit.
 • Dan lezen ze de stellingen door en beslissen welke afgewezen worden en op een rood vel terecht komen. De stellingen waar men het mee eens kan zijn komen op een groen vel en die waarover men twijfelt op een wit papier.
 • Leerlingen bespreken nogmaals de gemaakte keuzes en plakken de kaartjes op het rode, groene of witte vel.

Nabespreking
Bespreek met de groep de opbrengsten. Leg (of hang) daarvoor eerst alle vellen met stellingen van de verschillende groepjes bij elkaar. Hierdoor ontstaat een beeld van wat de groep vindt.
Selecteer de vijf stellingen waar de meeste leerlingen blijkbaar achter staan. Kies vervolgens de vijf stellingen waarvoor het minst draagvlak is.

Mogelijke vragen:
– Zijn er grote verschillen tussen de groepen?
– Waar zijn de groepsleden het over eens?
– Wat valt op?
– Welke stellingen liggen op het witte vel? Wordt daar verschillend over gedacht?
– Wie is er, na anderen gehoord te hebben, van gedachten veranderd?
– Zijn er afspraken te maken met de opbrengsten van deze les?

Werkwijze 2:

 • Alle leerlingen krijgen een rood en een groen kaartje.
 • Voor het downloaden van de PowerPoint: KLIK HIER
 • De begeleider leest de stellingen een voor een voor en de leerlingen geven aan of ze het ermee eens zijn (door het opsteken van een groen kaartje) of dat ze het er niet mee eens zijn (rood kaartje).
 • Na iedere stelling kunnen een aantal argumenten voor of tegen de stelling worden uitgewisseld.
 • De begeleider leidt de discussie.
Spelpakketten met werkvormen om de saamhorigheid in een groep te versterken: