Reflecteren en vooruitkijken

In het onderwijs zijn er twee natuurlijke momenten voor een nieuwe start. Het begin van het schooljaar en Nieuwjaar. Deze twee momenten lenen zich om leerlingen/studenten te laten terugblikken op het schooljaar tot nu toe en te laten vooruitkijken op de rest van het schooljaar. Hier vind je twee verschillende kaartjes die leerlingen/studenten aan hun toekomstige zelf kunnen sturen. Een kaartje is vooral reflectief gericht het andere kaartje is gericht het op oplossingsgerichte wijze vooruitblikken.
Op een later tijdstip, bv rondom de krokusvakantie, kunnen de kaartjes teruggegeven worden en krijgen leerlingen/studenten inzicht in het al dan niet behalen van doelen. Napraten kan in kleine groepjes, tijdens een klassengesprek of in een individueel mentorgesprek.


Terugblikken

 • Het is mij gelukt om….
 • Ik ben veel beter geworden in …
 • Wat ik hoopte is gebeurd: ik….
 • Ik ben blij met…..
 • Ik heb de afgelopen tijd veel ….
 • Ik kan nu heel goed….
 • Ik weet nu een heleboel meer over…
 • Ik ben sterk in….
 • Ik ben dichterbij mijn doel gekomen om …
 • Ik heb geleerd om….


Toekomstgericht doelen stellen

 • Ik hoop dat:
 • Mijn doelen zijn:
 • Die ga ik bereiken door:
 • Het eerste kleine stapje dat ik meteen al kan zetten is:
 • Ik kan hulp zoeken bij:
 • Ik ben tevreden wanneer:

Kies welke kaartjes je leerlingen wil laten invullen.

Doel:

 • Op een positieve (oplossingsgerichte manier) terugkijken op de afgelopen periode
 • Bewust maken van wat goed gaat
 • Bewust maken van wat er al geleerd is
 • Reflecteren op eigen proces
 • Doelen stellen voor komende periode
 • Doelen praktisch en concreet leren formuleren

Voor wie

Bovenbouw PO
VO
MBO

Werkwijze: ‘Kaart aan je toekomstige zelf’:

 • Download het kaartje dat vooral terugblikt via deze link
 • Download het kaartje dat vooral doelen leert concretiseren via  deze link
 • Geef leerlingen/studenten het uitgeprinte format.
 • Leerlingen/studenten knippen dit uit en vouwen er een ‘ansichtkaart’ van.
 • Ze beantwoorden de vragen, vullen hun adres gegevens in en wanneer ze tijd over hebben kunnen ze een tekening of wens schrijven in het blanco vakje.
 • Laat leerlingen/studenten de kaarten inleveren en bezorg ze op een later moment bv na de krokusvakantie weer terug.
 • Bespreek na óf klassikaal óf in kleine groepjes.

Nabespreken (wanneer je later in het jaar de kaartjes terug bezorgt)

 • Wat wist je niet meer?
 • Welke doelen heb je ook echt bereikt?
 • Heb je je inderdaad bezig gehouden met dat wat op de kaart stond?
 • Wat vind je nu belangrijker?
 • Wat zou je op een nieuwe kaart opnieuw opschrijven?

Werkvormen om de saamhorigheid in een groep te versterken:

Na de kerstvakantie ‘rommelt’ het vaak weer in de groep. Het lijkt of de sfeer helemaal verstoord is. Leerlingen/studenten hebben elkaar vrij lang niet gezien en in de vakantie is er van alles gebeurd dat de groepsdynamiek op scherp stelt. Het is belangrijk om opnieuw te investeren in groepsbindende activiteiten: kennismakingsspellen, werkvormen die een positieve sfeer in de groep bestendigen. Een mooie manier daarvoor is werken met ‘complimentenmemory’.

Ook met het stellingen-pakket ‘GroepsGedoe’ leren leerlingen/studenten elkaar beter kennen en leren ze vooral hoe ze zelf invoed kunnen hebben op de dynamiek in de groep.