Huiswerk onzin?

Huiswerk onzin?

Huiswerk maken gaat bij de start van het schooljaar goed maar dan komt er vaak de klad in. Het opgeven van huiswerk heeft voordelen en nadelen. Wat is de zin of onzin van huiswerk? Dit keer een werkvorm om het met een klas te hebben over huiswerk maken. Door het spelen van de bingo krijgen leerlingen zicht op hoe klasgenoten tegen huiswerk maken aankijken. Ook krijg jij als docent/mentor zicht op hoe leerlingen denken over huiswerk en hoe ze ermee omgaan.
Hierdoor kun je met leerlingen in gesprek gaan over de zin en onzin van huiswerk en mogelijk tot nieuwe/andere afspraken komen.

Belangrijk om niet alleen de bingo te spelen maar juist na iedere stelling te vragen aan leerlingen waarom ze het eens of oneens zijn met de stelling. Of waarom juist deze stelling bij hun manier van ‘huiswerken’ past. Omdat leerlingen stellingen op hun bingokaart doorstrepen of markeren kun je wanneer je de kaarten ingeleverd worden zien wat leerlingen vinden van huiswerk. Tijdens een (mentor)gesprek zou je daar op terug kunnen komen.

Ook interessant is om deze bingo een keer met het team te spelen. Het woordje ‘ik’ moet dan gelezen worden als ‘mijn leerlingen/studenten’. Hierop zou een gesprek kunnen plaats vinden over de zin of onzin van huiswerk. Wellicht ook een manier om huiswerk tijdens een ouderavond bespreekbaar te maken.

Doel:

 • Op een speelse manier huiswerkperikelen bespreekbaar maken
 • Elkaar beter leren kennen
 • Bewust worden van de manier waarop leerlingen met huiswerk omgaan
 • Zien dat anderen een andere keuze maken
 • Nadenken over de zin en onzin van huiswerk.

Voor wie

 • Bovenbouw PO
 • VO
 • Mbo

Werkwijze:

 • Print de bingokaartbladen en knip of snijd ze over de helft (of laat leerlingen dit doen). Er zijn 46 verschillende bingokaarten gemaakt. Print uit wat je nodig hebt om leerlingen 1 of 2 kaarten te geven. Printbare versie KLIK HIER
 • Print ook de lijst met stellingen die op de kaarten staan uit: KLIK HIER
 • Geef iedere leerling een (of twee) bingokaart(en)
 • Laat leerlingen hun naam op het bingoblaadje zetten en leg uit dat het de bedoeling is dat ze de kaarten weer inleveren.
 • Lees de stellingen een voor een voor.
 • Laat de leerlingen een hand opsteken als ze het er niet mee eens zijn of omdat het niet bij ze past. Ze zetten dan een kruis door de stelling.
 • Vervolgens vraag je leerlingen hun hand op te steken wanneer ze het er wel mee eens zijn of wanneer de stelling op hen van toepassing is. Ze highlighten dan de stelling met een markeerstift
 • Vraag na iedere stelling een paar leerlingen waarom ze de stelling afwijzen of omarmen.
 • De eerste leerling die een ‘volle kaart’ heeft roept bingo en krijgt een prijsje (huiswerkvrij?)
 • Speel door tot alle kaarten gevuld zijn. Je kunt ook een tweede of derde prijs verzinnen.
 • Bij een valse bingo volgt een sanctie (liedje zingen?)
 • Laat leerlingen de kaarten inleveren. Bij een mentor gesprek kun je hierop eventueel terugkomen
Verder lezen:

Werkvormen om de saamhorigheid in een groep te versterken:

Soms ‘rommelt’ het in de groep. Het lijkt of de sfeer helemaal verstoord is. Er gebeurt van alles dat de groepsdynamiek op scherp stelt. Het is belangrijk om te blijven investeren in groepsbindende activiteiten: kennismakingsspellen, werkvormen die een positieve sfeer in de groep bestendigen. Een mooie manier daarvoor is werken met ‘complimentenmemory’.

Ook met het stellingen-pakket ‘GroepsGedoe’ leren leerlingen elkaar beter kennen en leren ze vooral hoe ze zelf invoed kunnen hebben op de dynamiek in de groep.

ALGEMEEN