Grensoverschrijdend gedrag

Voorleesverhaal

Het is niet altijd gemakkelijk om (seksueel)grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken op school. Niet elke leerkracht voelt zich cababel om dit met leerlingen/studenten te bespreken of voelt zich ongemakkelijk bij dit toch precaire onderwerp. Bovendien weet je niet altijd of dergelijke problematiek speelt bij leerlingen/studenten in je klas.
Toch is het belangrijk om met leerlingen/studenten te bespreken wat wel of niet grensoverschrijdend is. En wat ze dan kunnen doen. Hier is geen duidelijk eenduidig recept voor te geven: iedere situatie is weer anders.
Een van de manieren is het aan de hand van een verhaal te bespreken.

Doel

 • Leerlingen/studenten betrekken bij een maatschappelijk thema
 • Leerlingen/studenten bewustmaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Leerlingen/studentenlaten nadenken over hoe zij hier mee zelf omgaan
 • Leerlingen/studenten laten nadenken over hoe moeilijk het is om ‘nee’ te zeggen in sommige situaties
 • Leerlingen/studenten bewust maken van hulpbronnen

Voor wie

 • Bovenbouw PO
 • VO
 • MBO

Werkwijze

Lees het verhaal voor en bespreek het met de klas. Dit kan op verschillende manieren:

 • Bespreek het klassikaal aan de hand van vragen
 • Laat leerlingen/studenten vragen in groepjes bespreken
 • Laat leerlingen/studenten vragen schriftelijk beantwoorden en ga in de les erop in gesprek over de antwoorden

Mogelijke vragen

Kijk welke vragen passen bij de leeftijd (en belevingswereld) van je leerlingen/studenten. De vragen zijn gemaakt voor alle leeftijden. Vul ook aan met eigen vragen

 • Wat kan Francien doen?
 • Wie kan haar helpen?
 • Wat maakt het moeilijk om er iets van te zeggen tegen haar moeder?
 • Waarom is hier sprake van ‘grensoverschrijdend gedrag’?
 • Wat maakt dat ‘grensoverschrijdend gedrag’ vaak verborgen blijft?
 • Nee-zeggen is soms moeilijk. Hoe komt dat?
 • Wat maakt dat slachtoffers bang zijn dat ze niet geloofd worden?
 • Soms kijken mensen weg, doen alsof ze het niet gezien of gemerkt hebben. Hoe komt dat?
 • Bij wie kun je terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag meemaakt?
 • Bij wie zou je zoiets op school kunnen melden? Zou je dat durven?
 • Welke tips zou je Francien geven?
 • Heeft de buurman ook hulp nodig denk je?

Download het verhaal HIER

Extra werkvormen om het groepsgevoel te versterken:

Het blijft belangrijk om te investeren in groepsbindende activiteiten: kennismakingsspellen, werkvormen die een positieve sfeer in de groep bestendigen. Een mooie manier daarvoor is werken met ‘complimentenmemory’. De kaarten met positieve eigenschappen en vaardigheden kunnen gekoppeld worden aan de verschillende groepsrollen.
Leerlingen/studenten kunnen dan eerst een aantal kaartjes uit het spel kiezen waarvan ze denken dat het bij hen past en daarna kijken in hoeverre dat strookt met de groepsrol die ze zichzelf hebben toebedeeld. Ook hierover kun je als mentor later in gesprek.

Gedoe in groepen vóór zijn ?

Om gedoe in groepen vóór te zijn. Om te voorkomen dat pestgedrag ontstaat heeft Kieresoe twee spellen ontwikkeld: