Wat past bij welk beroep?

Hoe kies je een passende vervolgopleiding of een baan? Voor leerlingen/studenten lijken de keuzes oneindig wat kiezen moeilijk maakt. Voor verschillende taken en bij bepaalde beroepen zijn soms specifieke eigenschappen belangrijk. Met deze LOB werkvorm denken leerlingen/studenten na over welke vaardigheden en eigenschappen bij verschillende beroepen passen.

Wat past bij welk beroep?

Doel

 • Bewust worden van kwaliteiten/vaardigheden die nodig zijn voor bepaalde beroepen
 • Nadenken over eigen kwaliteiten en vaardigheden
 • Bewust worden van eigen (arbeids)competenties
 • Bewust worden van eigen mogelijkheden, kansen en wensen

Voor wie

 • Bovenbouw basisschool (PO)
 • Voortgezet onderwijs (VO)
 • MBO

Werkwijze

Voor deze werkvorm zijn verschillende kaartjes nodig met daarop vaardigheden die leerlingen/studenten mogelijkerwijs bezitten of willen verwerven. Het is fijn wanneer er veel kaartjes zijn. Je kunt deze kaartjes zelf maken maar je zou ook ‘Complimentenmemory’ kunnen aanschaffen waarin zo’n 100 stevige kaarten zitten op A5-formaat die voor deze werkvorm heel geschikt zijn. Voor meer informatie KLIK HIER. Voor bestellen KLIK HIER
Wil je de kaartjes zelf maken denk dan aan vaardigheden zoals ‘samenwerken’, ‘luisteren’, ‘is precies’, ‘heeft veel ideeën’ enzovoort.

 • Print de beroepenkaartjes op A4-formaat voor alle leerlingen uit: KLIK HIER
 • Verdeel de groep in tweetallen.
 • Maak kaarten met vaardigheden of gebruik de kaarten van ‘Complimentenmemory’.
 • Leg de kaarten open op aan elkaar geschoven tafels centraal in het lokaal.
 • De leerlingen/studenten krijgen een blaadje met daarop 30 verschillende beroepenkaartjes die ze gaan uitknippen.
 • Vervolgens gaan leerlingen/studenten in tweetallen overleggen welke twee eigenschappen het best bij een beroep horen.
 • Vervolgens mogen leerlingen/studenten de beroepenkaartjes op de complimentenkaarten leggen.

Nabespreking
Bespreek na aan de hand van de volgende vragen:

 • Over welk beroep hebben jullie het langst gediscussieerd?
 • Wat valt op wanneer je naar het resultaat kijkt?
 • Welke complimentenkaart heeft het meeste beroepenkaartjes? Welke het minst?
 • Wie weet welk beroep hij/zij gaat kiezen?
 • Wie weet welk beroep hij/zij zeker niet gaat kiezen? 

Verder lezen:

https://wij-leren.nl/loopbaanorientatie-begeleiding-loopbanen-vo-leerlingen.php

https://www.nro.nl/sites/nro/files/media-files/effectieve-loopbaanorientatie-en-loopbaanbegeleiding-in-het-vmbo.pdf

Extra werkvormen om het groepsgevoel te versterken:

Gedoe in groepen vóór zijn ?

Om gedoe in groepen vóór te zijn. Om te voorkomen dat pestgedrag ontstaat heeft Kieresoe twee spellen ontwikkeld: