Assertiviteit

Voor jezelf opkomen: Nee-zeggen

Assertiviteit kan leerlingen helpen in sociaal onveilige situaties. We willen graag dat leerlingen op een goede manier voor zichzelf kunnen opkomen, dat ze weerbaar zijn. In de praktijk blijkt dat leerlingen het moeilijk vinden om ‘Nee’ te zeggen. Met deze werkvorm oefenen leerlingen dit op een speelse. laagdrempelige manier.

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Leerlingen bewust maken van de eigen manier van handelen
 • Leerlingen bewust maken van de mate waarin ze voor zichzelf op kunnen komen
 • Leerlingen laten ervaren hoe moeilijk het kan zijn om ‘nee’ te zeggen
 • Leerlingen durven zichzelf te laten zien
 • Leerlingen leren de begrippen assertiviteit en sub-assertiviteit

Voor wie

 • Bovenbouw PO
 • VO
 • MBO

Werkwijze

 • Geef kort een uitleg over wat assertiviteit is en de verschillen met agressiviteit en sub-assertiviteit
 • Print de werkbladen uit en geef alle leerlingen een blad
 • Leerlingen vullen dit in
 • Bespreek na met de hele groep
 • Maak ruimte in het lokaal
 • Leerlingen gaan in twee rijen tegenover elkaar staan, waarbij ze zelf kiezen tegenover wie ze gaan staan
 • Om de beurt zeggen leerlingen uit een rij duidelijk en overtuigd ‘Nee’ tegen degene aan de overkant.
 • Ze moeten dat doen op verschillende manieren:
  • Fluisterend
  • Twijfelend
  • Vragend
  • Heel stellig
  • Kwaad
  • Woedend
  • Heel hard
  • Niet hard maar wel heel duidelijk
 • Bespreken wat dingen helpend is om overtuigend te klinken (stevig rechtop staan, oogcontact, rust en duidelijkheid)
 • Dan zetten leerlingen in tweetallen een stapje naar voren en zeggen om de beurt ‘nee’ op zo’n manier dat iedereen dit gelooft.
 • Wie van de twee is het meest overtuigend en waarom?
 • Nu gaan drie leerlingen die in de ene rij achteraan staan vooraan staan: nu heeft iedereen iemand tegenover zich waarvoor die níet zelf heeft gekozen. Het ‘nee-zeggen’ kan daardoor veel moeilijker zijn.
 • Oefening herhalen
 • Nabespreken

Meer werkvormen om aan de sociale veiligheid in groepen werken:

GroepsGedoe 2.0

Met GroepsGedoe 2.0 zet je jongeren aan het denken. Jongeren krijgen meer zicht op  de impact die ieders doen en laten heeft op de groep en hoe dat soms schadelijk kan zijn. Door het werken met dit spel worden jongeren bewust gemaakt van wat ze samen kunnen doen om voor een veilig sociaal klimaat in de groep te zorgen.
Het is geschikt voor gebruik in de klas maar ook buiten het onderwijs in te zetten. Meer info:  KLIK HIER.

Werkvormen om de groepscohesie te versterken: