Vapen

Vapen

Net als roken is het gebruik van e-sigaretten of ‘vapes’ verboden op school. Toch: stiekem op het toilet, in het fietsenhok, net buiten het schoolplein roken leerlingen. De meeste scholen hebben een strikte aanpak wanneer leerlingen betrapt worden op vapen. De leerling krijgt straf, de vape wordt ingenomen, de ouders worden gebeld en deze moeten de vape op school komen ophalen.
Vapen is net zo verslavend als het roken van sigaretten. Toch denken leerlingen niet snel dat het schadelijk is. Vapes met en zonder nicotine zijn schadelijk. Het inademen van de schadelijke stoffen in de damp kan de luchtwegen irriteren of beschadigen. Het kan hartkloppingen, duizeligheid, een hoge bloeddruk en zelfs epileptische aanvallen veroorzaken.
Met deze werkvorm kun je met de klas in gesprek gaan.

Doel

 • Bespreekbaar maken van het thema roken/vapen
 • Informatie overbrengen over roken/vapen
 • Bewustwording van foutieve aannames rondom roken/vapen
 • Bewustwording (groeps)gedrag
 • Effecten zien van groepsgedrag
 • Leren van elkaars inzichten
 • Verschillen (h)erkennen in elkaars visie

Voor wie

Bovenbouw PO
VO
MBO

Werkwijze

Dit keer twee werkvormen. Met de eerste ga je in gesprek met leerlingen met behulp van stellingen al dan niet met gebruik van de PowerPoint-presentatie. Met de tweede gaan leerlingen kleine scenes maken met behulp van de stellingen. Je kunt er ook voor kiezen om een van de twee werkvormen te doen.

 • Print de stellingen uit: KLIK HIER
 • En en of download de PowerPointpresentatie met de stellingen KLIK HIER
 • Kies de stellingen uit die je wilt gebruiken
Werkvorm met rode of groene kaart

 • Maak voor iedere leerling een groen en een rood kaartje.
 • Laat de door jou uitgekozen stellingen van de PowerPoint zien.
 • Vervolgens moeten ze na het zien van de stelling een van beide kaartjes omhooghouden. Groen als ze het eens zijn met de stelling en Rood wanneer ze ertegen zijn.
 • Geef verschillende leerlingen de beurt om argumenten voor of tegen de stelling te geven.
 • Vul aan met relevante en correcte informatie
 • Kijk na het bespreken van de stelling of er leerlingen zijn die van gedachten zijn veranderd.

Werkvorm met scenes

 • Laat leerlingen in tweetallen of kleine groepjes twee of drie stellingen uitkiezen.
 • Ze moeten nu met behulp van de stelling een klein verhaaltje bedenken en dat ook uitspelen.
 • Een van de gekozen stellingen is de begin-zin van de scene.
 • Leg uit: Iedere scene heeft een begin, een midden en een duidelijk einde.
 • Geef leerlingen niet te lang de tijd om te bedenken en te repeteren: ervaring leert dat vijf tot tien minuten voldoende is.
 • Vertel leerlingen dat in een theatervoorstelling eindeloos geoefend wordt. Dus als het resultaat minder geslaagd is dan kinderen vooraf hoopten, ligt het vooral daaraan.
 • Dit maakt de presentatie achteraf ‘veiliger’.

Meer informatie

Werkvormen om de saamhorigheid in een groep te versterken:

Soms ‘rommelt’ het in de groep. Het lijkt of de sfeer helemaal verstoord is. Er gebeurt van alles dat de groepsdynamiek op scherp stelt. Het is belangrijk om te blijven investeren in groepsbindende activiteiten: kennismakingsspellen, werkvormen die een positieve sfeer in de groep bestendigen. Een mooie manier daarvoor is werken met ‘complimentenmemory’.

Ook met het stellingen-pakket ‘GroepsGedoe’ leren leerlingen elkaar beter kennen en leren ze vooral hoe ze zelf invoed kunnen hebben op de dynamiek in de groep.