Kerstles

Kerstles

De laatste les voor de kerstvakantie wordt een ‘kerstles’ die een mooie invulling kan krijgen door terug te blikken op het jaar en evalueren op een positieve, constructieve manier.
Het onderwijs tijdschrift ‘Van 12 tot 18’ koos deze les uit om te publiceren in het decembernummer.


Met deze werkvorm gaan leerlingen eerst kijken naar wat goed gaat binnen de klas, de sfeer in de groep duiden. Het kan zinvol zijn om de opbrengsten hiervan te delen met anderen die met deze groep werken. Daarna maken leerlingen een persoonlijke evaluatie op een oplossingsgerichte wijze. Laat leerlingen de evaluatie inleveren: in een individueel gesprek geeft het handvatten om de voortgang te bespreken.

Doel:

 • Op een positieve (oplossingsgerichte manier) terugkijken op de afgelopen periode
 • Bewust maken van wat goed gaat in de groep
 • Bewust maken van wat er al geleerd is
 • Reflecteren op eigen proces
 • Doelen stellen voor komende periode

Voor wie

Bovenbouw PO
VO
MBO

Werkwijze:

 • Tijdens deze kerstles gaan leerlingen evalueren en terugkijken op het schooljaar tot nu toe.
 • Verdeel de leerlingen in groepjes van drie of vier leerlingen.
 • Laat ze in groepjes steeds evaluatieve vragen bespreken en beantwoorden. Geef ze daarbij de opdracht om een positieve insteek te kiezen: het moet geen klachtenuurtje worden.
 • Kies uit deze evaluatievragen de vragen die bij je groep passen of maak eigen vragen. Voor een printbare versie van de evaluatievragen KLIK HIER

Vragen

 • Wat is het meest positieve aan deze groep?
 • Op welke momenten is het fijn in deze groep?
 • Waar is deze groep goed in?
 • Wat heeft deze groep nodig om goed te kunnen samenwerken?
 • Wanneer kunnen wij het beste werken in de klas?
 • Wat zijn sterke eigenschappen van deze klas?
 • Welke drie woorden zou je gebruiken om deze klas te omschrijven?
 • Noem drie dingen die een nieuwe docent zou moeten weten over deze klas?
 • Noem drie dingen die een nieuwe leerling zou moeten weten over deze klas?
 • Op welk moment of tijdens welke les waren wij als klas supergoed bezig?
 • Welke les of welke werkvorm of oefening moeten we zeker nog een keer doen?
 • Bespreek de opbrengsten klassikaal en maak bij iedere vraag een top drie van antwoorden en noteer die op het (digi)bord.
 • Welke vaardigheid of compliment past hierbij voor deze groep? Laat hierbij óf leerlingen zelf complimenten/vaardigheden bedenken of laat leerlingen kiezen uit complimentenkaarten van het spel ‘Complimentenmemory’ (KLIK HIER voor meer info).
 • Laat leerlingen tot slot van de les het sterren formulier invullen. Voor een printbare versie van het sterrenformulier KLIK HIER
Sterrenformulier dat leerlingen individueel invullen
Meer werkvormen om de saamhorigheid in een groep te versterken:

Werken aan een veilig pedagogisch klimaat? Dat kan met ‘GroepsGedoe 2.0’