Zomerse kaartjes raden

Zomerse kaartjes raden

Al eerder gebruikte ik deze werkvorm, het is een groot succes. Dit keer heb ik de kaartjes aangepast aan het zomerseizoen en de naderende vakantie. Een vrolijke, laagdrempelige werkvorm die de sfeer positief beïnvloedt, die leerlingen in beweging brengt en die leerlingen leert associëren en de woordenschat spelenderwijs vergroot. Het spel lijkt een beetje op het spel ‘Thirty seconds’. Het is een spel waarbij leerlingen snel enthousiast meedoen. Het zorgt voor een ontspannen gezellige sfeer in de groep. Het zorgt ook vaak voor verrassingen want een leerling waarvan niemand het verwacht kan hier heel goed in zijn. De bijgevoegde kaartjes zijn voorbeeldkaartjes. Gebruik de kaartjes die passen bij de groep en maak desnoods eigen kaartjes.

Doel:

  • Leerlingen durven voor de klas te staan om iets uit te beelden dan wel te omschrijven
  • Vergroten actieve woordenschat
  • Leerlingen leren associëren
  • Plezierig met elkaar in competitie gaan
  • Creëren van een gezellige fijne sfeer

Voor wie

  • Bovenbouw PO (basisschool)
  • VO (voortgezet onderwijs)
  • Mbo

Werkwijze:

Print de pagina met de kaartjes (KLIK HIER) en knip de kaartjes uit.
De leerlingen zetten de tafels aan de kant en zetten de stoelen in een grote v-vorm.
Daarna kan het spel gespeeld worden. Je hebt ook een stopwatch nodig. Dat kan via een smartphone waarbij je een van de leerlingen de rol van tijdbewaker geeft. Of digitaal via het digibord bijvoorbeeld : https://www.online-stopwatch.com/dynamite-timer/full-screen/ dan komt er een geluidssignaal wanneer de tijd om is.

Spelregels:

Verdeel de groep in twee teams en zet deze schuin tegenover elkaar.

Een leerling uit een van de twee teams gaat voor de klas staan en krijgt een minuut de tijd om zoveel mogelijk kaartjes ‘weg’ te spelen. Laat de leerling die aan de beurt is een kaartje zien en deze gaat wat erop staat uitbeelden en/of omschrijven. Het uitbeelden doet de leerling voor het eigen team dat moet raden wat er op het kaartje staat. Zodra het woord geraden is krijgt de leerling het volgende kaartje te zien. Voor ieder weggespeeld kaartje krijgt men een punt.

Zegt een leerling per ongeluk een woord of een gedeelte daarvan dat op het kaartje staat dan telt het kaartje niet mee en volgt een time-out van tien strafseconden waarin niet geraden kan worden. Ik doe dat door hardop van tien terug te tellen naar nul.

Het team dat niet aan de beurt moet stil zijn.

Score wordt bijgehouden op een blaadje.

Variatie

Je kunt dit spel ook spelen met complimentenkaarten. Dan moeten leerlingen een vaardigheid of eigenschap omschrijven die op een kaartje staat. Ze mogen dan de geraden kaart geven aan iemand waarvan ze vinden dat het omschreven compliment het beste past.
Met de complimentenkaarten zijn nog veel meer aansprekende actieve en activerende werkvormen mogelijk. Zeker zo voor de zomervakantie de moeite waard.