Studenten-en leerlingen welzijn

Studenten-en leerlingen welzijn

Een van de kernwoorden die de afgelopen jaren steeds opnieuw opduikt is ‘Studentenwelzijn’. Een belangrijk containerbegrip waaraan thema’s als ‘sociale veiligheid’, ‘kansenongelijkheid’ en ‘prestatiedruk’ aan op te hangen zijn. Vaak denken we dat we binnen het team over dit soort zaken vanzelfsprekend hetzelfde denken. Dat hoeft echter helemaal niet zo te zijn.
Een werkvorm om het gesprek over studenten(leerlingen)welzijn aan te gaan. Wanneer je de werkvorm niet wil gebruiken kun je de stellingen ook uitprinten en in de docentenkamer neerleggen. Wie weet ontstaat dan vanzelf een goed gesprek.

Doel

  • Bespreekbaar maken van het thema
  • Bewustwording van eigen aannames
  • Leren van elkaars inzichten
  • Verschillen (h)erkennen in elkaars visie
  • Komen tot een gezamenlijk ghedragen visie

Voor wie

Docenten PO
Docenten VO
Docenten MBO
Docenten HBO

Werkwijze

Stellingen zijn op talrijke wijze in te zetten. In dit geval noem ik enkele manieren om het gesprek op gang te brengen. Om de kaartjes uit te printen KLIK HIER.

  • Leg de kaartjes, die voor jouw team het meest relevant of aansprekend zijn, verspreid op tafel in de docentenkamer en hoop op een spontane discussie tijdens de pauze of een tussenuur.
  • Hang iedere dag een paar andere kaartjes op het mededelingenbord met een leeg A-4tje eronder zodat collega’s op de stellingen kunnen reageren.
  • Gebruik de stellingen als een Energizer tijdens een teambijeenkomst, vergadering of studiedag. Deel hiervoor kaartjes random uit aan collega’s en vraag ze om de beurt om een reactie. Ook nu: kies kaartjes die voor jouw team het meest relevant of aansprekend zijn.
  • Maak ruimte tijdens een teambuildings-dag of studiedag en bespreek dit onderwerp wat meer uitgebreid.
  • Verdeel het team in groepjes en geef iedere groepje eenzelfde setje kaartjes met stellingen om over te praten. Laat iedere groepje kort de opbrengsten van de discussie noteren.
    • Over welke stelling was het meest discussie?
    • Over welke stelling was iedereen het eens?
  • Bespreek kort de opbrengsten plenair.
Gedoe in groepen voorkomen

Deze tijd van het jaar is een goed moment om bezig te zijn met de groepsdynamiek en te werken aan een positief pedagogisch klimaat in de klas. Een fijne laagdrempelige manier is het werken met GroepdGedoe 2.0.

Complimenten gebruiken in de klas

‘Complimentenmemory’ is een kaarten-set met veel verschillende spellen en werkvormen waarmee je de sociale cohesie in een groep kunt verbeteren.
Door het werken met ‘Complimentenmemory’ leren leerlingen complimenten te geven, te ontvangen en te internaliseren. Het kan het zelfvertrouwen en het zelfinzicht vergroten. Het is een activerende, actieve manier om jongeren te laten reflecteren op zichzelf en op elkaar. Als leerkracht geeft het werken met deze kaarten ook inzicht in hoe leerlingen elkaar zien. Het spel bevat 100 stevige kaarten op A6-formaat met eigenschappen en vaardigheden die als compliment gegeven kunnen worden.