Bordspel ‘Ik zou…

Door het hele jaar heen is het goed om een kennismakingsspel te doen. Na de lange zomervakantie is het van belang om de dynamiek in een groep positief te beïnvloeden. Om leerlingen/studenten op één lijn te krijgen, om de sfeer positief te beïnvloeden. Om de onderlinge band te versterken en een gevoel van saamhorigheid te creëren zijn dit soort activiteiten nuttig en nodig. Maar ook aan het eind van het schooljaar wil het nog wel eens ‘rommelen’ in de groep. Verbeter de sfeer met een eenvoudig bordspel waarbij leerlingen/studenten op niet alledaagse vragen antwoord geven en zo elkaar nog beter leren kennen.

Vragen

Doel

 • Elkaar beter leren kennen
 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Ontspannen nadenken over mogelijkheden
 • Uitwisselen ideeën
 • Versterken onderlinge band

Voor wie

 • Bovenbouw PO
 • VO
 • Mbo

Werkwijze

 • Print het bordspel uit op A3-formaat: KLIK HIER
 • Print de kaartjes én de extra kaartjes uit: KLIK HIER
 • Er is ook een dobbelsteen nodig. Eventueel kan ook een digitale dobbelsteen gebruikt. worden via het smartboard.
 • Verdeel de klas in vier of vijf groepen, ieder groepje is één speler.
 • Leg het spel op een tafel en draai het stapeltje kaarten ondersteboven.
 • Laat de leerlingen/studenten in groepjes erom heen plaatsnemen.
 • Ieder groepje kiest uit de spullen die ze bij zich hebben iets kleins uit dat als ‘pion’ kan dienen
 • Zet de pionnen in het vakje start.
 • Om de beurt gooit iemand in het groepje de dobbelsteen. Ze verplaatsen de pion naar een vakje en kiezen een kaartje. Ze lezen de vraag en bespreken kort in hun groepje welk antwoord ze willen geven.
 • Komen ze op 3+ dan moeten ze 3 plaatsen vooruit, komen ze op 4- dan moeten ze 4 plaatsen achteruit. Komen ze op ‘Naar start’ moeten ze weer vooraan beginnen.
 • Het eerste groepje dat bij de finish komt wint.

Variatie

 • Verdeel de klas in groepjes en geef ieder groepje een uitgeprint spel
 • Bespreek daarna klassikaal de leukste of opvallendste antwoorden.

Literatuur en verder lezen over spel en bordspelen:

7 grote voordelen van bordspellen op je mentale gezondheid
https://wij-leren.nl/fysiek-spel-beweging-leerprestaties-sociaal-emotioneel-gedrag.php
Huizinga, J. (2010). Homo Ludens. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Werkvormen om aan de sociale veiligheid in groepen werken:

GroepsGedoe 2.0

Met GroepsGedoe 2.0 zet je jongeren aan het denken. Jongeren krijgen meer zicht op  de impact die ieders doen en laten heeft op de groep en hoe dat soms schadelijk kan zijn. Door het werken met dit spel worden jongeren bewust gemaakt van wat ze samen kunnen doen om voor een veilig sociaal klimaat in de groep te zorgen.
Het is geschikt voor gebruik in de klas maar ook buiten het onderwijs in te zetten. Meer info:  KLIK HIER.

Werkvormen om de groepscohesie te versterken: