Doelen formuleren

Doelen formuleren

Soms kan het, tijdens laatste deel van het schooljaar, een uitdaging zijn om leerlingen te motiveren en doelgericht aan het werk te laten gaan. Het is (hopelijk) mooi weer. Er zijn wat lange weekends waardoor lessen uitvallen en soms routines worden doorbroken. De eindexamens komen er weer aan wat een andere sfeer geeft op school. Het einde van het schooljaar lijkt dichtbij. Soms met veel toetsen die belangrijk zijn om het jaar met voldoendes af te kunnen sluiten.
Met deze werkvorm gaan leerlingen doelen formuleren. Wat willen ze nog bereiken dit schooljaar en waarom is dat voor hen belangrijk? Ze denken na over hun eigen doelen en hoe ze die kunnen bereiken.

Doel

 • Op een positieve (oplossingsgerichte manier) vooruitkijken naar de komende periode
 • Bewust maken van wat goed gaat
 • Reflecteren op eigen proces
 • Doelen stellen voor komende periode
 • Doelen praktisch en concreet leren formuleren

Voor wie

 • Bovenbouw PO
 • VO
 • Mbo

Werkwijze

 • Print voor alle leerlingen het vragenlijstje uit: KLIK HIER
 • Maak kaarten met daarop positieve eigenschappen en vaardigheden of gebruik kwaliteitenkaartjes. Je kunt ook kaarten uit ‘Complimentenmemory’ gebruiken. Meer info daarover: KLIK HIER.
 • Leg de kaarten goed zichtbaar in het lokaal en laat leerlingen een kaart uitkiezen.
 • Leerlingen vullen het vragenlijstje in. Het is de bedoeling dat ze bij de gekozen kaart een heel praktisch doel formuleren.
 • Laat leerlingen in tweetallen of in een klein groepje in gesprek gaan over wat ze hebben ingevuld om elkaar te helpen om een zo goed en concreet mogelijk beeld te krijgen van wat ze willen bereiken.
 • Er mogen verbeteringen of aanvullingen gedaan worden op wat al is opgeschreven naar aanleiding van dit gesprekje.
 • Bespreek klassikaal de opbrengsten. Leg daarbij de nadruk op vragen als:
  • Zijn er gezamenlijke doelen?
  • Wat kunnen we doen om hieraan te werken?
  • Hoe kunnen we elkaar helpen doelen te bereiken?
 • Het ingevulde vragenlijstje kan een mooi gespreksonderwerp zijn voor een coaching- of mentorgesprek.
Werkvormen om de sociale veiligheid een boost te geven

Om te zorgen voor een positieve groep, om pestgedrag te voorkomen en om een veilig pedagogisch klimaat te bestendigen heeft Kieresoe (spel)materiaal ontwikkeld.
Er is de keus uit drie spellen met elk een heleboel werkvormen om de groepsdynamiek in je klas op een positieve manier te versterken:

Pakket werkvormen om de groepscohesie te versterken:

Pakket werkvormen om te komen tot een sociaal veilig klimaat

Spel om pestegedrag te voorkomen