Zelf een kwartetspel maken

kwartetspel door leerlingen gemaakt

Een van de werkvormen die bijdragen aan een positieve groep is het samen maken van een kwartetspel. Het laat kinderen/jongeren  nadenken over sociale veiligheid en manieren waarop je kunt omgaan met (pest)gedrag in de groep. Het is een creatieve en ontspannen manier om op een constructieve manier aan de slag te gaan om tot een gezamenlijk  product te komen.

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Samenwerkingsvaardigheden bevorderen
 • Leren gebruik maken van elkaars talenten
 • Nadenken over wat goed gaat in de groep
 • Creatief vertalen in een gezamenlijk product

Voor wie

Bovenbouw PO
Onderbouw VO

Werkwijze

Leerlingen krijgen de opdracht om in een groepje zelf een kwartet te maken. Ieder groepje krijgt een categorie waar ze vier plaatjes en teksten bij moeten maken. In de teksten mag het woordje ‘niet’ of ‘nooit’ niet voorkomen. Dit omdat leerlingen daardoor gaan denken in positieve (oplossingsgerichte) mogelijkheden. Op de kaartjes schrijven leerlingen bovenaan categorieën, daarnaast ze maken een tekeningetje in het vakje en schrijven de verschillende uitspraken die ze in hun groepje bedacht hebben eronder. Leerlingen kunnen zelf categorieën maken of gebruik onderstaande categorieën. Met een markeerstift wordt op elk kaartje een uitspraak gemarkeerd zoals dat bij een echt kwartetspel ook het geval is.

Bewaar dit spel en laat de groep er na een paar weken of maanden opnieuw naar kijken. Hierdoor wordt duidelijk of er iets veranderd is in de groep.

Het is ook goed om bv.. aan ouders te laten zien omdat het immers een tastbare opbrengst van pest-preventieve maatregelen in de klas. Het is daarnaast een mooi voorbeeld om te laten zien wat het anti-pest-beleid van de school  op kan leveren. De onderwijsinspectie ziet er sinds schooljaar 2017-2018 scherp op toe dat scholen het anti-pestbeleid ook daadwerkelijk handen en voeten geven.

Kwartetkaartje door leerlingen getekend
kwartet gemaakt door brugklassers

Categorieën

Hier zijn al verschillende categorieën gemaakt waarbij jongeren op de kaartjes bijpassende tekeningen en teksten maken.

 • Het wordt gezellig in de groep als…
 • Wij zijn een fijne groep omdat…
 • Wij werken goed samen door…
 • Iedereen hoort erbij want…
 • Wij komen voor elkaar op door…
 • Wat we vandaag al kunnen doen is…
 • Onze groep is goed in…
 • Wij helpen elkaar wanneer…
 • De sfeer in groep is goed als…
 • Leuk aan onze groep is…
 • Als groep zijn we goed in…
 • Samen zijn we sterk want…

Om de vier verschillende afbeeldingen te downloaden klik HIER

Eigenlijk zijn dit complimenten voor de groep die vanuit de groep zelf komen. Meer individueel werken met complimenten die leerlingen aan elkaar geven? Klik HIER
Een uitgebreid pakket aan werkvormen rondom het geven van complimenten vind je HIER