Werkvorm Concentratie

Leerlingen oefenen concentratie door een ‘levend standbeeld’ te spelen. Ze spelen ‘Britse Wachters’ die niet bewegen en nergens op reageren. Overige leerlingen spelen toeristen die alles doen om ze aan het lachen/reageren te krijgen. Beide groepen concentreren zich op een andere manier. De Britse Wachters sluiten zich af van hun omgeving en de toeristen komen een voor een aan de beurt. Wanneer ze niet aan de beurt zijn moeten ze stil zijn: de wachters moeten reageren op degene die iets aan het doen is en niet op de rest.
Leerlingen vinden dit een superleuke oefening. Om voor een veilige sfeer te zorgen is het goed om duidelijke instructies te geven

Doel

 • Bewustwording eigen concentratie vaardigheid
 • Bewust leren afsluiten van omgeving
 • Effect ervaren wanneer iemand niet ‘te bereiken’ is
 • Durven ‘gek’ doen voor de klas
 • Versterken positieve sfeer in de groep
 • Creëren van een veilige gezellige sfeer

Voor wie

Bovenbouw PO
VO

Werkwijze

 • Voor deze werkvorm is ruimte nodig in het lokaal. Een groepje van 6-8 leerlingen staat steeds voor de klas, de overige leerlingen zitten in een ruime halve cirkel aan de kant. Later zullen zij een voor een langs dit groep je lopen.
 • Vraag vooraf wie van zichzelf denkt een goede concentratie te hebben en een levend standbeeld zou kunnen zijn.
 • Instructie vooraf:
  • Wanneer je voor de klas staat sta je helemaal stil, je mag niet bewegen, niet lachen, niet hoesten. Je kijkt recht voor je uit en reageert niet op wat er gebeurt. Pas als de docent het aangeeft mag je weer bewegen. Dat kan soms best lang duren.
  • De overige leerlingen zijn ‘toeristen’ en lopen één voor één langs en proberen de Britsen Wachters aan het lachen te maken. Ze houden zich aan de volgende regels:
  • geen onaardige dingen zeggen of zaken noemen die privé zijn
  • geen schrik effecten veroorzaken
  • 2 meter afstand bewaren: de Britse Wachter niet aanraken
  • Je mag alles doen: vogeltjesdans, moppen tappen, radslag doen, gekke bekken trekken enz
  • Let wel: je bent op school dus ongepaste opmerkingen of gedragingen zijn niet toegestaan
  • De docent is de scheidsrechter/jury bent en niet klasgenoten!
  • Laatste die overblijft is de winnaar.
  • Wachters mogen met hun ogen knipperen en ademhalen: verder niets, niet niezen, krabben, wiebelen of (glim)lachen: is af. Leerlingen die af zijn sluiten aan bij de ‘toeristen’.
 • Het is goed om de leerlingen vóór de klas even te helpen om in de concentratie te komen
 • Nabespreken. Kloppen de eigen verwachtingen van leerlingen?
 • Laat leerlingen tot slot een evaluatieformulier invullen waarin ook meer info staat over concentratie en hoe dat bij deze leerling werkt.
 • Voor het downloaden van het evaluatieformulier KLIK HIER

Verder lezen

 • Artikel Nationale Onderewijsgids “Hoe zorg je voor meer concentratie in het onderwijs” KLIK HIER
 • Artikel Human door Iza Omlo “Concentratieproblemen bij jongeren” KLIK HIER

Extra werkvorm om het groepsgevoel te versterken:

Het blijft belangrijk om te investeren in groepsbindende activiteiten: kennismakingsspellen, werkvormen die een positieve sfeer in de groep bestendigen. Een mooie manier daarvoor is werken met ‘complimentenmemory’. De kaarten met positieve eigenschappen en vaardigheden kunnen gekoppeld worden aan de verschillende groepsrollen.
Leerlingen kunnen dan eerst een aantal kaartjes uit het spel kiezen waarvan ze denken dat het bij hen past en daarna kijken in hoeverre dat strookt met de groepsrol die ze zichzelf hebben toebedeeld. Ook hierover kun je als mentor later in gesprek.

Gedoe in groepen vóór zijn ?

Om gedoe in groepen vóór te zijn. Om te voorkomen dat pestgedrag ontstaat heeft Kieresoe twee spellen ontwikkeld: