In groepjes werken…

Casussen ‘samenwerken

Het geeft soms gedoe in de groep op het moment dat leerlingen gevraagd wordt om in groepjes samen te werken. Door casussen met elkaar te bespreken en/of ze daadwerkelijk uit te spelen ontstaat er inzicht in wat er precies gebeurt en welke mogelijke oplossingen er voor handen zijn.

Doel

 • Samenwerkingsvaardigheden bevorderen
 • Bewust worden van eigen reserves wanneer het gaat om groepswerk
 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Bewust worden van de invloed die je kunt uitoefenen
 • Bewust worden van de eigen rol in een groep
 • Reflecteren op het eigen functioneren in een groep

Voor wie

 • Bovenbouw basisschool (PO)
 • Voortgezet onderwijs (VO)
 • MBO

Werkwijze 1:
Bespreken in groepjes

 • Print de casussen uit. KLIK HIER
 • Verdeel de klas in 6 groepjes
 • Ieder groepje krijgt een casus die ze moeten bespreken.
 • Instructie groepjes:
  • Lees de casus goed door en beantwoordt de volgende vragen:
  • Is de situatie herkenbaar?
  • Wat zouden jullie doen in zo’n soort situatie?
  • Wat kunnen daarvan de gevolgen zijn?
  • Wat zijn andere manieren om hiermee om te gaan?
  • Welke manier is volgens jullie het beste?
  • Welke manier maakt de problemen groter?
 • Bespreek de opbrengsten van ieder groepje klassikaal.

Werkwijze 2:
Scenes maken

 • Print de casussen uit. KLIK HIER
 • Verdeel de klas in 6 groepjes
 • Ieder groepje krijgt een casus die ze moeten uitspelen.
 • Vertel leerlingen dat in een theatervoorstelling eindeloos geoefend wordt. Dus als het resultaat minder geslaagd is dan leerlingen vooraf hoopten, ligt het vooral daaraan.
 • Geef leerlingen niet te lang de tijd om te bedenken en te repeteren: een minuut of tien is voldoende. Dit maakt de presentatie achteraf ‘veiliger’.
 • Instructie groepjes:
  • Lees de casus goed door
  • Bedenk een manier waarop je kunt laten zien hoe dit gebeurt: maak er een scene van.
  • Verdeel de rollen
  • Zorg ervoor dat jullie scene duidelijk begin, midden en een einde heeft.
 • Aan elkaar presenteren en nabespreken.

Vragen voor nabespreking:

 • Wat heeft deze scene ons willen zeggen?
 • Was wat er gebeurde herkenbaar?
 • Wat heeft het groepje leerlingen goed gedaan?

NB: Eigen casussen gebaseerd op praktijk en ervaring

Werkvormen om de saamhorigheid in een groep te versterken:

Het is, na een vakantie bij voorbeeld, belangrijk om opnieuw te investeren in groepsbindende activiteiten: kennismakingsspellen, werkvormen die een positieve sfeer in de groep bestendigen. Een mooie manier daarvoor is werken met ‘complimentenmemory’.