Complimenten-memory

Leerling houdt het complimentenkaartje vast waarop 'Kan goed luisteren' staat. Op de tafel ligt het kaartje 'Kan goed samenwerken'.

Een memory-spel met kaartjes waarop positieve eigenschappen staan. Niet alleen om het geheugen te oefenen maar als aanleiding om complimenten uit te delen of om groepsgenoten een soort feedback te geven. Leerlingen verdelen in groepjes waarbij ieder groepje één speler is. De groepjes zitten rondom een aantal aan elkaar geschoven tafels waarop de memory-kaarten ondersteboven liggen. Wanneer een groepje twee gelijke kaarten heeft omgedraaid beslissen de leerlingen uit het groepje bij wie dit compliment het beste past in de klas en geven de kaarten aan die leerlingen.

Voor wie?

  • leerlingen bovenbouw PO (basisonderwijs)
  • leerlingen onderbouw VO (Voortgezet onderwijs)
  • Ook te gebruiken buiten het onderwijs voor jongeren tussen de 9 en 15 jaar oud

Doel

  • Bevorderen positief groepsgevoel
  • Samenwerkingsvaardigheden bevorderen
  • Nadenken over wat goed gaat in de groep
  • Leren geven en ontvangen van feedback

Alleen het spel spelen kan al zinvolzijn. Een compliment is echter pas een compliment wanneer het recht uit het hart gegeven wordt, wanneer het authentiek is. De eigenschappen die op de kaartjes staan zijn algemeen het is daarom goed om als leerkracht door te vragen wanneer leerlingen een compliment geven. Het compliment kan specifiek en concreet gemaakt worden. Waaraan merken anderen dat de leerling deze eigenschap heeft?

Pas echter ook op want sommige leerlingen kunnen zich opgelaten voelen wanneer ze een compliment krijgen. Een goed compliment is een vorm van goede feedback en de meeste leerlingen vinden het fijn om complimenten te ontvangen.

Tafel met omgedraaide kaartjes. Een complimenten kaartje is wel gedraaid en daar staat  op: 'Heeft veel ideeën'.

Werkwijze

Net als bij ‘gewoon’ memory worden de kaartjes ondersteboven op een tafel gelegd. De groep wordt verdeeld in kleinere groepjes. Ieder klein groepje is een speler. Er kan dus (zachtjes) overlegd worden.

Iedere keer als een groepje twee dezelfde kaartjes heeft omgedraaid wordt er (kort) in het groepje overlegd aan welke twee leerlingen de kaartjes als compliment gegeven worden. Leerlingen letten er daarbij op dat niet één leerling een hele stapel complimenten heeft terwijl iemand anders nog niets heeft. Wanneer een groepje twee dezelfde kaartjes draait mag dat groepje nog een keer.

De leerkracht bevraagt de leerlingen over het compliment en maakt het specifiek en concreet.

Complimentenkaartenset bestellen ? KLIK HIER

Meer lezen over het geven van complimenten? Ga naar de site van Wij-leren.nl en lees het artikel van Inge Tromp en Anne Luc van der Vegt of klik hier.