Pest-stellingen

Pest-stellingen

De werkvorm Pest-stellingen is een goed hulpmiddel om met elkaar binnen bij voorbeeld een schoolorganisatie op een laagdrempelige manier het gesprek aan te gaan over pesten, pestpreventie en sociale veiligheid. De werkvorm kan worden uitgevoerd met allerlei geledingen binnen de school. Het is geschikt voor startende docenten , ervaren leerkrachten, collega’s in opleiding maar ook voor onderwijsondersteunend personeel. Het kan interessant zijn om het spel te spelen met de leden van de ouderraad. Hoe breder het gesprek binnen de school gevoerd wordt hoe groter het draagvlak is om het beleid in de praktijk uit te voeren.

Ook buiten het onderwijs is de werkvorm goed toe te passen.

Deze werkvorm kan op veel verschillende manieren uitgevoerd worden. De ene werkwijze is gericht op het bewust worden  van eigen en andermans visie, de andere zoomt in op het kijken vanuit verschillende perspectieven. Er is ook een werkwijze die gestoeld is op de ideeën van oplossingsgericht werken. Verder zijn er meer discussiegerichte werkwijzen al dan niet met behulp van ‘blended learning’ methodieken.

Zo kan deze werkvorm aangepast worden aan de specifieke behoefte of leerstijl van de deelnemers en aan de wensen en voorkeuren van de begeleiders.

opbrengsten stellingen discussie
opbrengsten stellingen discussie
stellingen die onderwerp worden van discussie in groepjes
stellingen die onderwerp worden van discussie in groepjes