Hexagoon

Na de meivakantie begint het laatste stukje schooljaar. Soms kan dat gedoe geven in de groep. De regelmaat van de week wordt doorbroken met allerlei vrije dagen. Leerlingen (en docenten) zijn moe. Leerlingen kunnen opzien tegen het einde van het schooljaar en alle mogelijke veranderingen die dat met zich meebrengt. Sommige leerlingen weten al dat ze niet in dezelfde groep terecht zullen komen. Sommige leerlingen hebben de moed laten zakken omdat ze het tóch niet meer halen.
Zelfs al was de groep het hele jaar een fijne, positieve groep dan kan zomaar omslaan. Daarom is het belangrijk om aandacht te blijven hebben voor de dynamiek en actieve, activerende werkvormen in te zetten. Dit keer een werkvorm uit het ‘Hexagoon denken’. Een werkvorm waarbij op een laagdrempelige, ontspannen manier leerlingen gaan nadenken over wat ze kunnen doen om de sfeer in de groep goed te houden.

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Op een positieve vooruitkijken naar de komende periode
 • Bewust maken van wat goed gaat
 • Reflecteren op eigen proces
 • Doelen stellen voor komende periode

Voor wie

 • Bovenbouw PO
 • VO
 • Mbo

Werkwijze

 • Bekijk de verschillende hexagonen op het docentwerkblad en kies de zeshoeken die je in de klas wil gaan gebruiken. Het aantal zeshoeken dat je kiest bepaalt het aantal groepjes dat je gaat maken.
 • Verdeel de klas in groepjes.
 • Print voor alle groepjes het werkblad Hexagoon leerlingen uit KLIK HIER en voor jezelf het werkblad Hexagoon Docenten uit KLIK HIER.
 • Geef ieder groepje het werkblad Hexagoon.
 • Knip zelf de hexagonen uit het docenten werkblad uit en geef ieder groepje een zeshoekje met een tekst waarover ze moeten nadenken.
 • Laat leerlingen de zeshoekjes uitknippen.
 • Leerlingen gaan nu zelf op de lege zeshoekjes een tekst schrijven die bij de uitgedeelde tekst past. Als iedereen klaar is worden de zeshoekjes om de hexagon met de tekst gelegd.
 • Nu gaat iedereen opnieuw nadenken en op een leeg zeshoekje opschrijven wat bij de hexagon past maar ook bij de zeshoekjes die anderen uit het groepje hebben ingevuld.
 • Ze herhalen dit tot alle zeshoekjes gebruikt zijn.
 • Geef ieder groepje een leeg vel laat ze hierop de zeshoeken zo plakken dat alle teksten mooi bij elkaar passen. Laat ze hun namen erboven schrijven.
 • Hang de werkstukken op in de klas, laat iedereen dit bekijken en voer vervolgens een klassengesprek. Vragen die je hierbij zou kunnen stellen zijn:
  • Welk hexagoon spreekt je het meeste aan en waarom?
  • Welke waarden/normen vinden we blijkbaar als groep belangrijk?
  • Wat kunnen we vandaag al doen om te behouden wat we hebben opgeschreven?
  • Wie of wat kan daarbij helpen?

Tip

Geen zin of tijd om de driehoekjes uit te knippen via : https://voordeklas.com/product/hexagonal-thinking/ zijn er herbruikbare zeshoekjes te koop.

Meer info:

De Hexagon als instrument voor formatief handelen KLIK HIER

Extra werkvorm om het groepsgevoel te versterken:

Het blijft belangrijk om te investeren in groepsbindende activiteiten: kennismakingsspellen, werkvormen die een positieve sfeer in de groep bestendigen. Een mooie manier daarvoor is werken met ‘complimentenmemory’. De kaarten met positieve eigenschappen en vaardigheden kunnen gekoppeld worden aan de verschillende groepsrollen.
Leerlingen kunnen dan eerst een aantal kaartjes uit het spel kiezen waarvan ze denken dat het bij hen past en daarna kijken in hoeverre dat strookt met de groepsrol die ze zichzelf hebben toebedeeld. Ook hierover kun je als mentor later in gesprek.

Gedoe in groepen vóór zijn ?

Om gedoe in groepen vóór te zijn. Om te voorkomen dat pestgedrag ontstaat heeft Kieresoe twee spellen ontwikkeld: