Complimenten aan collega’s

Complimenten aan collega’s

Energizer voor de start van een workshop of studiedag om collega’s te laten focussen op goede eigenschappen en vaardigheden die medewerkers hebben. Een mooie manier van feedback geven in de vorm van complimenten.

Doel

 • Creëren van een fijne sfeer
 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • (opnieuw) kennismaken
 • geven van positieve feedback
 • ontvangen van positieve feedback

Voor wie

 • collega’s en docententeams in het onderwijs
 • collega’s en teams buiten het onderwijs

Werkwijze

Er zijn veel manieren waarop je met deze complimentenkaartjes in je team zou kunnen werken. Voor het uitprinten van de kaartjes KLIK HIER.

Je zou de kaartjes voor ieder teamlid kunnen uitprinten met het verzoek de kaartjes uit te knippen en in het postvakje van de collega’s te doen waarbij het compliment (de vaardigheid of eigenschap) het beste past. Het is interessant om te kijken of de verschillende medewerkers van hun collega’s dezelfde kaartjes krijgen. Een mooi werkvorm is ook de volgende:

 • Laat de teamleden in een grote kring zitten.
 • Deel alle complimentenkaarten uit in de groep zodat iedereen nu minstens drie of meer kaarten heeft.
 • Teamleden die een ‘dubbele’ kaart hebben mogen ruilen.
 • Om de beurt gaan teamleden nu een kaart ‘cadeau’ geven aan een ander waaraan ze meteen moesten denken toen ze de kaart kregen.
 • Als een teamlid de kaart aan iemand geeft wordt de volgende zin afgemaakt: “Ik geef je deze kaart omdat….”
 • Als een teamlid een kaartje krijgt is het fijn wanneer deze het compliment ook op een goede manier in ontvangst neemt zonder het weg te wuiven, weg te lachen of het te bagatelliseren.
 • Vertel in de instructie dat het de bedoeling is dat iedereen aan het eind van de bijeenkomst complimenten-kaarten heeft gekregen en niet dat een persoon tien kaarten heeft en een ander geen.

Tip

 • Vraag na iedere uitgedeelde kaart verduidelijking waarom dit teamlid juist deze kaart krijgt. Mensen zijn geneigd de motivatie aan de korte of algemene kant te houden.
 • Wanneer een teamlid een van de kaarten zelf willen houden omdat ze vinden dat ze zelf deze eigenschap of vaardigheid hebben dan mag dat maar dan moet wel uitgelegd worden waarom.
Met complimenten werken in de klas met leerlingen?

Het is belangrijk om te blijven investeren in groepsbindende activiteiten: kennismakingsspellen, werkvormen die een positieve sfeer in de groep bestendigen. Een mooie manier daarvoor is werken met ‘complimentenmemory’.