C.V.

Curriculum Vitae

Personalia

Lucy Reijnen van der Waerden

J.P. Coenstraat 63

5018CP Tilburg

Tel: 06 13386021

Persoonlijk profiel

Hardwerkende professional met een passie voor onderwijs en een niet aflatende nieuwsgierigheid naar communicatie en groepsprocessen. Ervaren in coachen, begeleiden en trainen. Kan mensen enthousiasmeren  en inspireren. Is creatief in het ontwikkelen van onderwijs en werkvormen die theorie naar de praktijk halen. Voelt zich thuis in een innovatieve lerende werkomgeving.

Scholing

Na de middelbare school heb ik een Mbo-opleiding gedaan op gebied van bewegingsagogie, fysiotherapie en zwemonderwijs. In deeltijd heb ik vervolgens verder gestudeerd. Ik heb MO Pedagogiek gedaan en vervolgens allerlei trainingen, cursussen en workshops op gebied van communicatie en theater gevolgd.

Van 2009 tot 2011 heb ik de lerarenopleiding Omgangskunde gedaan. Daarna van 2011 tot 2013 heb ik de Master SEN opleiding gevolgd. Deze scholing heb ik afgesloten met diverse specialisaties: Zorgcoördinator, intern/ambulant begeleider, gedragsspecialist en autismespecialist.  Ik heb daarnaast alle modules gevolgd die werden aangeboden op gebied van oplossingsgericht werken en op gebied van organisatiekunde. In plaats van de verplichte 9 onderwijseenheden heb ik er 27 met goed gevolg afgerond.

Ik heb onlangs de masteropleiding Pedagogiek afgerond. Het afstudeertraject bestond onder meer uit een ontwerponderzoek. De opbrengst daarvan is een literatuurstudie, een workshop en drie verschillende werkvormen die ook daadwerkelijk zijn uitgebracht. Binnen en buiten de organisatie vinden deze werkvormen hun weg in scholen en opleidingsinstituten.

werkvormenpakket: voor scholing op gebied van pestpreventie
werkvormenpakket: inmiddels is er een nieuwe herziene uitgave verschenen

Werkervaring

Voor ik in het onderwijs terecht kwam heb ik lang in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gewerkt. Daarnaast heb ik gewerkt als acteur, een aantal jaren bij de Efteling maar ook als freelancer. Ik heb veel cabaretprogramma’s gemaakt en gespeeld. Ook heb ik vaak gewerkt op congressen en conferenties vanuit verborgen theater. Doelgroepen waren o.a. werkers en beleidsmakers in de zorg voor verstandelijk beperkten, psychiatrie, psychogeriatrie, woningbouwverenigingen, werkers in de ouderenzorg en ouders van middelbare scholieren. Meestal zijn de programma’s die ik maak maatwerk en afgestemd op het doel of thema van de opdrachtgever.

Daarnaast heb ik veel gewerkt als trainer en trainingsacteur in bovenstaande doelgroepen, maar ook in onderwijs-settingen. B.v. bij praktijkassessments in het MBO, bij interne nascholingen van de Amarantacademie en de politieacademie.

Als docent Drama op 2college-Jozefmavo geef ik drama als middel, ik heb hiervoor zelf het curriculum ontwikkeld. Het is een soort sociale vaardigheidstraining verpakt als drama. In mijn lessen kunnen leerlingen in een veilige setting oefenen met het ‘echte’ leven.

Ik ben ruim drie jaar opleidingsdocent geweest. In mijn taak als schoolopleider kwam het begeleiden en opleiden van volwassenen en jong volwassenen terug. Tevens ontwikkel ik onderwijs t.b.v. studenten. In het kader daarvan heb ik sinds schooljaar 2014-2015 deel genomen aan het Pedagogische Didactisch Netwerk voor leerjaar drie. In dit netwerk komen de verschillende geledingen van verschillende Academische Opleidingsscholen bij elkaar om te komen tot een optimale verbinding tussen theorie, praktijk en persoon voor de leerlijn ‘Oog voor de leerling’ van het derde leerjaar.

Daarnaast ben ik medeverantwoordelijk geweest voor het begeleiden van startende docenten. Samen met de coach en de andere schoolopleider van 2college Jozefmavo verzorgde ik intervisiebijeenkomsten voor nieuwe/startende docenten en collega’s in opleiding om met en van elkaar te leren.

Voor een chronologisch overzicht van mijn scholing en werkervaring verwijs ik naar mijn Linkedin pagina:

https://www.linkedin.com/in/lucy-reijnen-96269531/