Complimenten geven

Complimenten geven

Op 1 maart is het Nationale complimentendag. Een goed moment om stil te staan hoe je dat eigenlijk doet: een compliment geven. En hoe je een compliment moet ontvangen.
Een goed compliment wordt recht uit het hart gegeven en is authentiek.  Zo’n compliment geeft direct een positief gevoel zowel bij de gever als bij de ontvanger. Het draagt bij aan het zelfvertrouwen en de zelfwaardering van leerlingen.
De meeste leerlingen vinden het dan ook fijn om complimenten te krijgen en te ontvangen.
Niet voor iedereen is het gemakkelijk om complimenten te ontvangen. Een enkeling vindt het moeilijk om een compliment in ontvangst te nemen. Iemand die een compliment krijgt staat even in het middelpunt van de belangstelling. Niet iedereen vindt dat fijn. Mensen kunnen het moeilijk vinden om zich een houding te geven wanneer ze een compliment krijgen. Zo wordt een compliment wel eens weggelachen of voelt iemand zich verplicht om een complimentje terug te geven. Dat vormt dan een mooie aanleiding om een (deel van de) les te besteden aan complimenten geven en ontvangen.
Daarin kunnen de volgende onderstaande aandachtspunten meegenomen worden.

Tips om een compliment op een goede manier te geven:

 • Doe het persoonlijk
 • Gebruik de ik-vorm
 • Maak het specifiek
 • Maak het zo concreet mogelijk
 • Licht eventueel je compliment toe met een voorbeeld

Tips om een compliment op een goede manier te ontvangen:

 • Maak oogcontact
 • Bedank de ander
 • Twijfel niet aan de goede bedoeling
 • Geniet van het moment

De volgende werkvorm is een laagdrempelige, speelse manier om te leren complimenteren.

Doel

 • Leren complimenteren
 • (H)erkennen van eigenschappen
 • Inzicht krijgen in eigen en andermans kwaliteiten
 • Leren delen van kwaliteiten met de groep
 • Anderen helpen kwaliteiten te (h)erkennen
 • Creëren van een veilige gezellige sfeer
 • Bevorderen positief groepsgevoel

Voor wie

 • Bovenbouw PO (basisschool)
 • VO (voortgezet onderwijs)
 • Mbo

Werkwijze:

 • Leg ter inspiratie veel kaarten met vaardigheden en positieve eigenschappen op aan elkaar geschoven tafels in het midden van de ruimte. Je kunt deze zelf maken of de kaarten uit het complimentenspel gebruiken. Voor meer info KLIK HIER.
 • Zet de leerlingen in een grote kring hier omheen.
 • Bespreek:
  • Hoe geef je een compliment op een goede manier?
  • Wat maakt of een compliment ook goed ‘aankomt’?
  • Hoe neem je een compliment in ontvangst?
 • Geef iedereen twee post-its of liever nog etiketjes (die plakken beter)
 • Leerlingen schrijven een echt gemeend compliment op in de vorm van een positieve eigenschap of vaardigheid voor degenen naast wie ze zitten. Daarna plakken ze deze compliment op de rug van elke ‘buur’.
 • Dan gaan leerlingen rondlopen en bekijken de complimenten van anderen.
 • Ze geven hier (positief) commentaar op zonder te verklappen wat er op het etiketje staat. Ze vertellen of ze het herkennen en of het ene compliment beter past dan het andere enz.
 • Na een tijdje gaat iedereen weer zitten en mogen ze hun etiketjes bekijken.
 • Bespreek klassikaal wat hoe leerlingen dit ervaren hebben.
 • Je kunt ook het werkblad gebruiken en daarna met leerlingen de vragen te bespreken. Voor het downloaden van het werkblad KLIK HIER