Opbrengst-formulier kwartetspel leerlingen

Formulier ‘Opbrengsten kwartetspel leerlingen’

Met onderstaand opbrengst-formulier kunnen opbrengsten in kaart gebracht worden. Tijdens het spelen van het kwartetspel ‘Kwartet-Gedoe’ gebeurt er vaak veel in de groep. Naast het observeren van gedrag tijdens het spelen kunnen ook de opbrengsten van de groep als geheel vastgelegd worden. Dit formulier kan ingevuld worden door een observant. Het geeft een beeld van wat er in de groep leeft. Met dit formulier is het gemakkelijker om eventuele vervolgstappen te bepalen.

Formulier Opbrengst

afbeelding opbrengst-formulier
voorbeeld opbrengst-formulier

Naast het noteren van de opmerkingen die leerlingen maken is het goed om te letten op gedrag tijdens het spel. Zijn er leerlingen die onrustig worden, zich terugtrekken, die verdrietig of geëmotioneerd reageren? Het hoeft niets te betekenen maar het kan ook een signaal zijn.
Pesten is vaak niet zo gemakkelijk te signaleren.