GroepsGedoe informatie

GroepsGedoe

afbeelding pestpreventiepakket jongeren

Het pestpreventiepakket GroepsGedoe zet jongeren op een laagdrempelige manier aan het denken. Jongeren krijgen meer zicht op  de impact die pesten heeft op de groep en hoe schadelijk dit is voor iedereen. Door de werkvormen worden jongeren bewust gemaakt van wat ze samen kunnen doen om voor een veilig sociaal klimaat in de groep te zorgen. Veel van de werkwijzen in dit pakket zijn gebaseerd op  de uitgangspunten van oplossingsgericht werken. De methodiek die Inso Kim Berg met Steve de Shazer ontwikkelde is een krachtige manier van werken die autonomie versterkt en gericht is op oplossingen.

In elke groep is weleens gedoe. Met de werkvormen uit dit pakket kan de groepsdynamiek positief beïnvloed worden. GroepsGedoe past bij bestaande anti-pestprogramma’s en vormt daarop een mooie aanvulling. Het bevat drie verschillende spel/werkvormen:

Kwartet-Gedoe

Het kwartet-Gedoe bestaat uit 11 kwartetten. Dilemma-Gedoe heeft 29 kaartjes en Stellingen-Gedoe bevat 26 verschillende kaartjes. Iedere werkvorm heeft verschillende werkwijzen zodat het geheel flexibel in te zetten is, passend bij de leerstijl en voorkeur van de begeleider en aan te passen aan de groep. Er is voldoende materiaal om meerdere lessen aan de slag te gaan met de werkvormen.

voorbeelden kaarten kwartetspel

voorbeelden kaartjes kwartetspel

Dilemma-Gedoe

voorbeelden kaartjes werkvorm dilemma’s

Stellingen-Gedoe

Voor wie :

GroepsGedoe is geschikt voor  jongeren vanaf ongeveer 9 tot 15 jaar. GroepsGedoe kan gebruikt  worden voor  leerlingen van de bovenbouw van het Primair Onderwijs en voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. Ook buiten het onderwijs kan GroepsGedoe ingezet worden. Het is geschikt voor de kinderopvang, sportverenigingen, jeugdzorg  enz. Kortom voor allerlei situaties waarin jongeren bij elkaar komen.

Het verdient aanbeveling om binnen een organisatie met de teamleden die met GroepsGedoe gaan werken, het spel te verkennen en te gaan spelen. Het is dan gemakkelijker om te bepalen welke werkvorm en welke werkwijze bij een groep het best ingezet kan worden.
Met GroepsGedoe kan tevens gewerkt worden tijdens bijeenkomsten met ouders. Hoe breder binnen de organisatie het gesprek gevoerd wordt hoe groter het draagvlak voor het werken aan een veilige school en een adequaat antipest-beleid zal zijn.